Terug naar Kennisbank

Cao Vleeswarenindustrie

Gepubliceerd op 2021-03-26

De partijen bij de cao Vleeswarenindustrie hebben op 17 maart 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 1 februari 2021 tot en met 31 januari 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De feitelijke lonen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2021 met 1,75 procent verhoogd.

Daarnaast wordt met ingang van 2021 de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,25 procent naar 3 procent.

Daarnaast wordt met ingang van 2021 de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,25 procent naar 3 procent.

Tevens wordt de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2022 met 1 procent verhoogd, volgens de normale verdeling tussen werkgevers en werknemers.

RVU-regeling

Voorts moeten de werkgevers met instemming van OR of PVT (of bij het ontbreken daarvan met de werknemers) uiterlijk op 1 juli 2021 een tijdelijke RVU-regeling overeenkomen, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de doelgroep binnen het bedrijf waarvoor deze regeling van toepassing is. De (tijdelijke) regeling eindigt uiterlijk op 31 december 2025.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu