Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsakkoord cao Ziekenhuizen

Gepubliceerd op 2022-01-21

CNV en FNV hebben bij de cao Ziekenhuizen hebben op 20 januari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Hiermee is het ultimatum wat gesteld was voor komende maandag (met daarna de dreiging van staking) door de bonden van de baan. Nu’91 is niet akkoord, zij vinden de structurele loonsverhoging te laag. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 19 maanden, van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023. Partijen hebben afgesproken het volgende cao overleg in november 2022 te starten.

Lonen
Er worden veel aanpassingen aan de lonen doorgevoerd.

 • Alle medewerkers met een salaris tot en met inpassingstabelnummer 24, ontvangen een loonsverhoging van 90 euro bruto per maand per 1 januari 2022. Volgens cao-partijen betekent dit een loonsverhoging van 2,98%.
 • Medewerkers met een salaris vanaf inpassingsnummer 25 ontvangen per 1 januari 2022 een salarisverhoging van 2%.
 • Per 1 januari 2022 wordt het minimumloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder verhoogd naar 13 euro bruto. Voor medewerkers in IP 4 t/m 8 betekent dit een loonverhoging tussen de 4,98% en 16,79%.
 • De medewerkers die op 1 december 2021 in dienst waren, ontvangen, in de maand nadat de cao definitief is geworden, 250 euro bij een voltijds dienstverband. Medewerkers die in deeltijd werken, ontvangen de uitkering naar rato.
 • Daarnaast wil men per 1 maart 2022 de achterstand in de salarissen voor de middengroep verminderen door het toevoegen van een extra ip-nummer aan de achterkant van de salarisschaal (bij FWG-schaal 45 – 65) en het verwijderen van trede 0 (bij FWG-schaal 45-55). Als gevolg hiervan zullen alle medewerkers in de schalen 45-55 per 1 maart een extra trede in de FWG-schaal stijgen.

Toeslagen en vergoedingen

 • Indien de werkgever binnen 72 uur voor aanvang van een dienst deze verschuift, dan ontvangt de medewerker, naast het uurloon ook een overwerktoeslag.
 • Onregelmatigheid is noodzakelijk in de zorg, maar ook belastend, daarom wordt de onregelmatigheidstoeslag vanaf 1 juli 2022 berekend over het geldende uurloon. Het maximum is het uurloon, afgeleid van ip-nummer 32.
 • Per 1 juli 2022 wordt de bereikbaarheidsdienst vergoed als een aanwezigheidsdienst wanneer de medewerker op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn.
 • Per 1 juli 2022 worden overuren sneller uitbetaald (binnen 1 maand), of op verzoek van de medewerker omgezet in vrije tijd (binnen 3 maanden).
 • Per 1 juli 2022 wordt een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag ingevoerd.

Overige afspraken
Er zijn daarnaast nog allerlei afspraken over diverse onderwerpen. Voor een compleet overzicht verwijs ik u naar het onderhandelaarsakkoord. Maar hieronder nog een aantal van de afspraken:

 • Er wordt een zware beroepenregeling geïntroduceerd. Dit naar aanleiding van een sectoranalyse, die nog wel verder moet worden uitgewerkt. Het doel is om medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten, 3 jaar voor ingaan van de AOW-leeftijd, de mogelijkheid te geven om te stoppen met werken. Instromen kan vanaf het moment dat hij geregeld wordt tot en met 31 december 2025. De hoogte van de uitkering die de medewerker tot het moment van pensioen ontvangt is maximaal 22.164 euro bruto per jaar (1847 euro bruto per maand). De medewerker moet minimaal 10 van de afgelopen 15 jaar in de sector hebben gewerkt. Mocht hij dat niet halen, dan moet hij minimaal 25 jaar in de sector ziekenhuizen hebben gewerkt.
 • Het generatiebeleid (specifiek) ouderenbeleid), wordt verplicht ingevoerd vanaf 1 juli 2022. Daarnaast worden er afspraken gemaakt dat men ook generatiebeleid gaat ontwikkelen voor andere fases van het leven gedurende de looptijd van deze cao.
 • Er wordt een pilot gestart in 3 ziekenhuizen om de haalbaarheid te onderzoeken van een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen.
 • Hiernaast zijn er nog veel afspraken gemaakt over kosten van opleidingen etc. Het volledige overzicht kunt u vinden in het onderhandelaarsakkoord.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van FNV en CNV. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Het is niet bekend wat het niet effect kan zijn van het niet akkoord zijn door Nu’91.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu