Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsakkoord cao Ziekenhuizen

Gepubliceerd op 2023-03-30

De partijen bij de cao Ziekenhuizen hebben op 27 maart 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Het salaris, waaronder leerling-salarissen, worden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023 structureel verhoogd met 5 procent. 
  • Per 1 december 2023 wordt het salaris, waaronder leerlingsalarissen, structureel verhoogd met 5 procent met een bodem van 150 euro bruto per maand en een aftopping vanaf ip 62 van 300 euro bruto per maand. 
  • Per 1 juni 2024 volgt nog eens een structurele salarisverhoging van 5 procent met een bodem van 150 euro bruto per maand. Voor ip 62 en hoger geldt een structurele loonsverhoging van 2 procent plus 180 euro bruto per maand.

Reiskosten woon-werkverkeer

De reiskosten voor woon-werkverkeer worden met ingang van 1 juli 2023 verhoogd van 0,08 euro naar 0,16 euro per kilometer en de maximale reisafstand waarover de vergoeding wordt gegeven wordt verhoogd van 30 km naar 35 km enkele reis.

Vergoeding aanwezigheidsdienst

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de vergoeding voor aanwezigheidsdienst toegekend per dienst. De basis voor de berekening van de vergoeding is een dienst van 12 uur. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend.

Bereikbaarheidsdiensten

Met ingang van 1 juli 2023 wordt ook de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten toegekend per dienst. De basis voor de berekening van de vergoeding is een dienst van 12 uur. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend. De volledige tekst staat in het onderhandelingsresultaat.

Onkostenvergoeding coassistenten

Met ingang van 1 juli 2023 hebben coassistenten recht op een onkosten- vergoeding van 150 euro per maand.

Vergoedingen voor consignatie

Cao-partijen willen de vergoedingen voor consignatie per 1 juli 2023 verhogen naar het niveau van de bereikbaarheidsdienst uit de CAO 2022. De werknemer krijgt de keuze tussen tijd en geld.

Regeling Generatiebeleid

De Regeling Generatiebeleid geldt met ingang van 1 juli 2022. In tegenstelling tot de onverplichte regeling die gold voor 1 juli 2022, heeft deze regeling directe werking en wordt deze regeling niet met de Ondernemingsraad afgesproken. Afwijken van deze regeling is dan ook niet toegestaan. Bestaande afspraken die met werknemers gemaakt zijn blijven gerespecteerd.
De regeling staat ook open voor parttimers zolang de minimale ondergrens van gemiddeld 18 uur per week wordt gerespecteerd.

Overig

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu