Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Waterbouw

Gepubliceerd op 2024-04-11

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Waterbouw hebben op 27 maart 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De werkgevers doen het voorstel de lonen per 1 april 2024 te verhogen met 5 procent.

RVU-regeling

De werkgevers onderschrijven het nut van de RVU-regeling en hebben toegezegd deze te verlengen mits dit past binnen de wet- en regelgeving en de huidige fiscale vrijstelling voor die periode verlengd wordt. Als er ruimte komt om te verlengen voor een periode van 5 jaar stemmen werkgevers daarmee in.
Werkgevers hebben niet ingestemd met een verruiming van de fiscaliteit of verlenging voor onbepaalde tijd. Dat is aan de wetgever, en niet aan de werkgevers.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu