Terug naar Kennisbank

Waterbouw

Gepubliceerd op 2022-06-23

De partijen bij de cao Waterbouw hebben op 23 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • 3,75% per 1 april 2022
  • Op 1 oktober 2022 ontvangen werknemers een éénmalige uitkering van €150,-

Vergoedingen en toeslagen
De tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26 en 29 worden per 1 april met 3,75% verhoogd.

Snipperdagen
De volgende verplichte snipperdagen zijn aangewezen in het vakantiejaar 2022/2023:
27 mei, 27, 28, 29 en 30 december 2022.

Protocolafspraak duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben de paritaire werkgroep Integrale Duurzame Inzetbaarheid opdracht gegeven om onderzoek te doen naar regelingen die voor medewerkers uit verschillende leeftijdsgroepen, in verschillende fasen van hun leven en loopbaan, van belang zijn voor hun duurzame inzetbaarheid.

De leden hebben ingestemd, dus de gemaakte afspraken zijn definitief geworden. In de bijlage vindt u het volledige resultaat, waarin alle afspraken beschreven staan.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu