Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao HBO

Gepubliceerd op 2023-07-07

De partijen bij de cao HBO hebben op 28 juni 2023 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao kent een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lonen

  • Met ingang van 1 juli 2023 worden de bedragen in schaal 1 tot en met 10 structureel verhoogd met 150 euro bruto. De bedragen in schaal 11 en 12 worden structureel verhoogd met 100 euro bruto. Het maximum van de functieschalen 11 en 12 wordt daarop aanvullend verhoogd met een extra trede. 
  • Medewerkers die reeds op het maximum van deze twee functieschalen zijn ingeschaald ontvangen per 1 juli het nieuwe maximum. Bij salarisschaal 11 hebben partijen aan de onderkant een extra aanlooptrede toegevoegd. 
  • De verhoogde bedragen in schaal 1 tot en met 12 worden daaropvolgend eveneens per 1 juli verhoogd met 6,36%. Schaal 13 en hoger krijgen een verhoging van 6,36%.
  • Met het salaris van september ontvangen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn bij een hogeschool een incidentele pensioengevende uitkering van € 833,- bruto naar rato van het dienstverband.

Geboorteverlof

Het aanvullende geboorteverlof die wettelijk ter hoogte van 70% van het salaris per dag is, wordt aangevuld tot 100% van het salaris per dag, gemaximeerd op het wettelijke (maximum)dagloon.

DI-uren

Ten behoeve van een goede start stelt iedere hogeschool schriftelijk inwerkbeleid op, dat tegemoet komt aan de benodigde professionalisering en het adequaat inwerken van de nieuwe werknemer, ten behoeve van een ‘zachte’ landing binnen de hogeschool en de (duurzame) inzetbaarheid van de nieuwe medewerker. Naast dat iedere instelling een schriftelijk inwerkbeleid moet hebben, krijgen starters voortaan ook 45-DI uren. Ook dienstverbanden kleiner dan 0,4 fte krijgen voortaan naar rato DI-uren. De nieuwe cao-teksten zijn toegevoegd in bijlage 3. Bij de verdeling van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de omvang van het inwerktraject en met de vakvolwassenheid van de startende medewerker.

Werkdruk

In de cao wordt een definitie van werklast toegevoegd en wordt verduidelijkt dat er geen verplichting tot arbeid bestaat tijdens de tot de werktijd behorende koffie-of theepauze. Er zijn afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat de werklast past bij de aanstellingsomvang.

Downloads

Het volledige prindipeakkoord kunt u vinden onder het kopje downloads. Het is een zeer uitgebreid akkoord.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden. Pas als de leden hebben ingestemd worden afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu