Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel

Gepubliceerd op 2023-11-07

De partijen bij de arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel hebben op 3 november 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

Dit akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Het defensiepersoneel ontvangt per 1 januari 2024 een loonsverhoging van 7%.
  • Eenmalige uitkering : per medewerker wordt een eenmalige pensioengevende uitkering gegeven van €1500,- bruto aan het defensiepersoneel dat op 1 januari 2024 in dienst is.

Burgerpersoneel

De beloningspositie van burgerpersoneel wordt verbeterd. De inkomenstoeslag wordt verhoogd met €20,- per maand en wordt daarna onderdeel van het maandsalaris.

Militaire inzet

Er komt een nieuwe Regeling Militaire Inzet (RMI). Nieuwe conflicten zorgen voor nieuwe vormen van inzet. De rechtspositionele regelingen worden hierop aangepast zodat deze aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan de moderne Krijgsmacht.

Buitenlandplaatsing

Defensie wil beter tegemoet komen aan de meeruitgaven en de impact die een buitenlandplaatsing met zich meebrengt.

Mobiliteit

  • Woon-werkverkeer. De tegemoetkoming woon-werkverkeer stijgt naar 21 cent per kilometer. Medewerkers die een reisafstand hebben van 0-10 kilometer en die eerder geen vergoeding kregen, krijgen nu ook een tegemoetkoming van 21 cent per kilometer.
  • Dienstreizen. Voor binnenlandse dienstreizen stijgt het kilometerbedrag naar 22 cent per kilometer.
  • Investeringen in duurzame vormen van vervoer.

Thuiswerken

De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar €2,15 per dag.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu