Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Elektrotechnische Detailhandel

Gepubliceerd op 2022-12-30

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Elektrotechnische Detailhandel hebben op 15 december 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao bedraagt 12 maanden, te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 januari 2023: Het nieuwe wettelijke minimumloon (verhoging met 10,15%) wordt in het loongebouw ingevoerd, alle bedragen die lager zijn worden hierop aangepast. 
  • Per 1 juli 2023: De salarisschalen die in januari 2023 verhoogd zijn door de WML-loonsverhoging met 10,15%, worden nog met 0,35 % verhoogd. 
  • De salarisschalen die niet verhoogd zijn door de verhoging van de WML-loonsverhoging van 10,15% worden met 4,65% verhoogd. 
  • De schalen die gedeeltelijk zijn verhoogd door de WML-loonsverhoging maar minder dan 4,65% worden tot 4,65 % aangevuld.

Eenmalige uitkering

Als tegemoetkoming voor de hogere energie en brandstofkosten die in 2022 en die alle werknemers – ongeacht functie of leeftijd geraakt hebben, wordt gedurende 3 maanden in 2023 een tegemoetkoming in nominaal brutobedrag betaald:

  • In januari 2023: 200 euro bruto
  • In februari 2023: 200 euro bruto
  • In maart 2023: 200 euro bruto

Dit geldt voor elke werknemer die sinds 1 januari 2022 in dienst is, dit naar rato van omvang van het dienstverband. Een part timer krijgt dus het part time percentage van dit bedrag.

Individueel leerbudget

De afspraak over de leerrekening inclusief de bijbehorende voorwaarden worden tijdens de looptijd van deze cao voortgezet. De bijdrage voor het leerbudget bedraagt voor 2023 € 150 per werknemer.
Gedurende deze cao zal OFED gevraagd worden om de het gebruik van de leerrekening te monitoren.

Het volledige eindbod vindt u onder het kopje downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu