Terug naar Kennisbank

Foodservice en Groothandel in levensmiddelen

Gepubliceerd op 2022-06-23

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen hebben op 17 juni 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen, is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen, ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

Lonen
De loonschalen en werkelijke lonen worden verhoogd met:

  • 3% per 1 juli 2022 
  • 1,5% per 1 februari 2023

Voor werkgevers die werken met loonbetaling per periode geldt deze verhoging op de 1e dag van de 7e periode 2022 en de 2e periode 2023.

Pensioen
De pensioenpremie van het BPF Foodservice gaat in de jaren 2023 en 2024 omhoog van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling blijft ongewijzigd op 2/3 voor rekening werkgever en 1/3 voor rekening werknemer.

Eenmalige uitkering
Werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever, ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband. Vervolgens in de salarisbetaling in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband als de werknemer op 1 januari 2023 daar werkzaam was. De parttimer ontvangt de eenmalige uitkering naar rato. Ook de uitzendkracht die voldoet aan de maanden-eis krijgt deze eenmalige uitkering!

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen, is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen, ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu