Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Gemaksvoedingsindustrie

Gepubliceerd op 2023-04-20

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Gemaksvoedingindustrie hebben op 11 april 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Een loonbod van in totaal 9 procent, te weten: 4 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, 3 procent per 1 mei 2023 en 2 procent per 1 januari 2024. 
  • De 80-90-100 regeling voor werknemers vanaf 60 jaar (met een dienstverband van 10 jaar of meer) wordt uitgebreid met ingang van de nieuwe cao.

Overig

De reiskostenvergoeding wordt verhoogd, uitzendkrachten krijgen na 2 jaar een vast contract, de pensioenpremie gaat per 1 januari 2024 omhoog en de loonschalen b en c worden uit de cao gehaald en a wordt aangepast.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu