Terug naar Kennisbank

Gemaksvoedingsindustrie

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Gemaksvoedingsindustrie hebben op 25 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De salarisschalen en de feitelijke salarissen worden per 1 mei 2021 verhoogd met 1,65 procent. Daarnaast ontvangen de werknemers bij het salaris van mei 2021, maar uiterlijk op 31 december van dit jaar, een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het bruto of feitelijke loon.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu