Terug naar Kennisbank

Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Gepubliceerd op 2022-06-23

De partijen bij de cao Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie hebben op 16 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De looptijd van de cao is 12 maanden, van 1 juni 2022 tot 1 juni 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juni 2022: 2,0% 
  • Per 1 november 2022: 2,0%

Pensioen
In 2023 wordt de gemiddelde vaste pensioenpremie gelijkgesteld aan de benodigde premie voor een fiscaal maximale opbouw ouderdomspensioen van 1,875%.
Vakantiekrachten hoeven niet meer te worden aangemeld als deelnemer in de Bedrijfstakpensioenregeling. Hoofdstuk 9, artikel 1 lid 2 wordt daarvoor als volgt aangepast:

De werkgever is verplicht om eenieder die op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst komt van een werkgever, per direct aan te melden bij het Pensioenfonds, met uitzondering van vakantiekrachten en personen die behoren tot de directie van Werkgever. Er is sprake van een vakantiekracht als de werknemer:

  • een dagopleiding volgt;
  • tijdens school- of studievakanties werkt;
  • niet langer dan 6 weken werkt;
  • in totaal niet meer dan 60 dagen per kalenderjaar werkt.

Kort verzuim met behoud van salaris
In artikel 7.3 wordt in het recht op verlof bij overlijden bij lid a gewijzigd: 4 dagen vanaf de dag van overlijden. Op deze manier ontstaat er een gelijke behandeling van verschillende (religieuze) situaties. NB: Partijen zullen daarbij expliciet verwijzen naar de cao-tool Rouwverwerking met informatie voor werkgevers en werknemers.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu