Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao Timmerindustrie

Gepubliceerd op 2024-03-07

De partijen bij de cao Timmerindustrie hebben op 29 februari 2024 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De garantielonen en de individueel afgesproken lonen worden per 1 maart 2024 verhoogd met 6,5 procent.
  • Per 1 oktober 2024 worden de garantielonen en de individueel afgesproken lonen nog eens verhoogd en wel met 3 procent.
  • Tevens wordt per 1 maart 2024 de vakantietoeslag verhoogd van 8,25 procent naar 8,33 procent.

Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Afgesproken is dat de reiskostenvergoeding met ingang van 1 maart 2024 wordt verhoogd naar 0,23 euro per kilometer tot een max van 30 km enkele reis. Ook wordt de vergoeding verhoogd als de werknemer verder weg verhuisd. De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd tot 2,35 euro per dag, de maximaal fiscale vrijstelling.

Stagevergoeding

Stagiairs ontvangen met ingang van 1 maart 2024 een stagevergoeding. Deze bedraagt ten minste 450 euro bruto per maand. Dit bedrag geldt voor een voltijdstage.

Regelingen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en eindejaarsuitkering bij arbeidsongeschiktheid

De regelingen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en eindejaarsuitkering bij arbeidsongeschiktheid worden uitgevoerd door bpfBOUW. Volgens het bpf is het zeer ingewikkeld om deze regelingen op te nemen in het nieuwe pensioenstelsel, onder meer omdat het aantal mensen dat ervoor in aanmerking komt relatief klein is. Daarom hebben cao-partijen besloten de instroom in beide regelingen zo spoedig mogelijk te beëindigen. De mensen die al een AAP of EJU ontvangen, houden daar recht op zolang zij aan de voorwaarden voldoen.

Roosteraanpassingen

Er worden diverse nieuwe artikelen ingevoerd over aanpassing van werktijden. Zo wordt opgenomen dat als een werknemer verzoekt om een vierdaagse werkweek, de werkgever zich inspant om aan dit verzoekt tegemoet te komen. Daarnaast wordt er een nieuwe regeling voor een tropenrooster opgenomen. Deze kan gaan gelden bij meer dan 2 dagen met temperaturen van boven de 25 graden binnen of 28 graden buiten. Er kan een rooster met afwijkende tijden worden overeengekomen als de medezeggenschap en 70% van de betrokken werknemers instemmen.

Persoonlijke ontwikkeling

Cao-partijen hebben een pilot afgesproken voor de duur van een jaar, met het doel de persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Via de pilot wordt aan maximaal 100 individuele werknemers een bedrag van 500 euro ter beschikking gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor een cursus/training/opleiding gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer.

Regeling zwaar werk Timmerindustrie

De Regeling zwaar werk Timmerindustrie wordt verlengd, mits de overheid dit fiscaal faciliteert.

Downloads

De tekst van het volledige principeakkoord kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu