Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat Timmerindustrie

Gepubliceerd op 2020-12-18

De partijen bij de cao Timmerindustrie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 november 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 januari 2021:
+1,5%

Per 1 juli 2021:
+ € 37,50 per maand

Duurzame inzetbaarheid

De sector investeert al meerdere jaren in het ontwikkelen en optimaliseren van Duurzame inzetbaarheid. CAO-partijen sluiten aan op de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt en daarmee krijgt een groot deel van de werknemers in de sector het recht om eerder te stoppen met werken. Binnen de ‘zware beroepen regeling Timmerindustrie’ krijgen werknemers die gebruikmaken van de regeling de mogelijkheid om vanaf het bereiken van de 65e jarige leeftijd te stoppen met werken. In de periode waarin de werknemer eerder stopt met werken ontvangt hij een uitkering van 21.200 euro bruto per jaar (op fulltime basis). De zware beroepen regeling Timmerindustrie moet nog verder worden uitgewerkt. Op het moment dat de regeling is vastgesteld kunnen werknemers deelnemen aan de regeling. Aanvang van de deelname is onder voorwaarden mogelijk tot het einde van de regeling op 31 december 2025.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu