Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao Gemeenten

Gepubliceerd op 2021-11-11

De partijen bij de cao Gemeenten hebben op 3 november 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De salarissen worden per 1 december 2021 verhoogd met 1,5 procent. Per 1 april 2022 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 2,4 procent.
  • Daarnaast heeft elke werknemer (ook schaal A) die op 3 november 2021 in dienst is, over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Daarvan is 300 euro een corona onkostenvergoeding. Van de 1.200 euro is daarom 900 euro pensioengevend. 
  • Tevens krijgen werknemers (ook die in schaal A) vanaf 1 januari 2022 een salaris van minimaal 14 euro per uur. Werknemers die volgens de salaristabel een maandsalaris zouden ontvangen dat correspondeert met een uur-salaris van minder dan 14 euro, krijgen in plaats daarvan een salaris dat correspondeert met een uur-salaris van 14 euro. De 14 euro per uur wordt niet geïndexeerd met de cao-contractloonstijgingen.

Thuiswerkvergoeding
Van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. De werknemer kan niet tegelijk een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding woon-werk ontvangen.

Onderzoek thuiswerken en hybride werken
Cao-partijen onderzoeken gedurende de looptijd van deze cao welke ontwikkelingen op het gebied van heroriëntatie op thuiswerken en hybride werken doorzetten, en of die ontwikkelingen moeten leiden tot nieuwe, structurele afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden inclusief de hoogte van de thuiswerkvergoeding voor de periode na 2022.

Duurzame inzetbaarheid
In het kader van Duurzame inzetbaarheid krijgen alle werknemers vanaf 1 januari 2023 26 vakantiedagen: 20 wettelijke vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen. De afspraak gaat 1 januari 2023 in omdat de bovenwettelijke vakantie en andere soorten verlof nu lokaal zijn geregeld, en organisaties de tijd nodig hebben om zich op de verandering voor te bereiden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Dat is op zijn vroegst 27 januari 2022 (de vergadering van het VNG bestuur).

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu