Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Gemeenten en cao SGO

Gepubliceerd op 2023-11-21

De partijen bij de cao CAO Gemeenten en CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) hebben op 10 november 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De reguliere salarissen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 4,75 procent en per 1 oktober 2024 verhoogd met 1,25 procent. 
  • Aan schaal 1 wordt een nieuwe periodiek 3 toegevoegd van €2.184,- welke niet wordt geïndexeerd met de salarisstijging.

Schaal A is gekoppeld aan het WML (wet minimumloon). Door de komende stijgingen van het WML wordt de bodem van 14 euro per uur in de CAO ingehaald door het WML. Naar verwachting zal de bodem in juli 2024 alleen nog praktisch van toepassing zijn op periodiek 0.

IKB pensioengevend

Daarnaast wordt het gehele IKB pensioengevend. Afgesproken is dat de 0,8 procent van het salaris in artikel 4.2, lid 1, onderdeel d (voormalige verlofdagen) wordt overgeheveld naar onderdeel b (voormalige eindejaarsuitkering). De samenstelling van het IKB wordt dan 8 procent vakantiegeld, 7,55 procent eindejaarsuitkering en 1,5 procent levensloop.

Reparatie-uitkering

Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO houdt de werkgever geen premie in op het salaris voor de bekostiging van de zogenoemde reparatie-uitkering. Er wordt dan geen premie meer geïnd omdat de inhouding van 0,1 procent van het salaris niet in verhouding staat tot het huidige aantal langdurige werklozen in de sector.

Verhoging bovenwettelijke vakantiedagen

Tevens wordt per 1 januari 2025 het aantal bovenwettelijke vakantiedagen verhoogd van 7 naar 8, waardoor het aantal bovenwettelijke vakantie-uren 57,6 uur bedraagt.

RVU-regeling

Verder wordt de huidige RVU-regeling aangepast. Per 1 januari 2024 wordt het vereiste aantal dienstjaren van de werknemer voor deelname aan de RVU-regeling verlaagd van 43 dienstjaren naar 41 dienstjaren dat een werknemer in dienst moet zijn geweest van een bij ABP aangesloten werkgever.

Opzegtermijn

In de krappe arbeidsmarkt wisselen steeds meer werknemers van baan. Om te zorgen dat werkgever en de collega’s meer tijd hebben om vervanging te zoeken worden de opzegtermijnen in de cao aangepast. De opzegtermijn voor de werknemer wordt 2 maanden. Ook de opzegtermijn voor de werkgever wijzigt.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu