Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Uitzendkrachten

Gepubliceerd op 2021-11-18

De partijen bij de cao Uitzendkrachten hebben op 17 november 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 17 november 2021 tot en met 1 januari 2023.

Inlenersbeloning en pensioen
Afgesproken is dat de zogeheten ‘inlenersbeloning’ wordt uitgebreid. Het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden aan die van hun collega’s in dienst bij de inlener, met deze afspraak wordt het verschil al kleiner. Afgesproken is om in de volgende meerjarige CAO de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren. Ook het pensioen wordt beter: de pensioenopbouw start eerder en wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen.

Werkzekerheid
Verder komt er meer werkzekerheid. De duur van een eerste tijdelijk contract gaat van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen wordt korter en gaat van 4 naar 3 jaar. Daardoor is de stap naar een vast dienstverband sneller te maken.

Positie arbeidsmigranten
Naast regelingen die voor alle uitzendkrachten gelden, is er ook gekeken naar de positie van arbeidsmigranten. De aanbevelingen van het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer zijn daarbij als leidraad gebruikt. Er komt een inkomensgarantie ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever.
Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten tot vier weken na het einde van de uitzendovereenkomst in de huisvesting kunnen blijven.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Eerder bericht - 11 juni 2021

De partijen bij de cao Uitzendkrachten hebben op 26 mei 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao Uitzendkrachten wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Overige informatie

Nu ook na 1 juni 2021 de huidige cao Uitzendkrachten van kracht blijft, geeft dat voorlopig rust en duidelijkheid en de mogelijkheid om – als er een SER-akkoord over de arbeidsmarkt komt – de gevolgen hiervan mee te nemen in de onderhandelingen voor een volgende cao.

Nietigverklaring

Enkele vakbonden willen een nietigverklaring van het cao-akkoord tussen LBV en de uitzendkoepels ABU en NBBU en hebben daartoe een brief aan het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gestuurd. Opvallend is dat de huidige cao (geldig tot 31 mei 2021) ongewijzigd verlengd wordt. De arbeidsvoorwaarden van de cao’s zijn inhoudelijk identiek aan de eerdere cao’s die zijn gesloten. De onafhankelijkheid van LBV is hierin nooit in twijfel getrokken en voor die cao is dan ook geen nietigverklaring aangevraagd.

Publicatie

De cao ABU uitzendkrachten en cao NBBU uitzendkrachten zijn 31-05-2021 gepubliceerd bij het ministerie van SZW en komen zo spoedig mogelijk beschikbaar.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu