Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling cao Uitzendkrachten

Gepubliceerd op 2023-11-09

Cao-partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor de cao uitzendkrachten. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Uniforme pensioenregeling
Zoals u in de media waarschijnlijk al hebt gehoord gaat ons pensioenstelsel veranderen. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren en ouderen ook in de toekomst een pensioen blijven ontvangen. Dit is geregeld in de Wet Toekomst Pensioenen.

Per 1 januari 2026 komt er 1 uniforme pensioenregeling die voldoet aan het SER-MLT-advies en de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Premie

De brutopensioenpremie wordt 23,4 procent van de pensioengrondslag, met een premieverdeling van 15,9 procent voor werkgevers en 7,5 procent voor werknemers. Hiermee wordt de pensioenregeling marktconform.

Onderdelen pensioenregeling

De vernieuwde pensioenregeling omvat ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, waarbij minimaal 20 procent van de premie wordt besteed aan de opbouw van het ouderdomspensioen.

De cao Uitzendkrachten heeft nu dus een akkoord bereikt hoe het pensioen er vanaf 1 januari 2026 uit komt te zien.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu