Terug naar Kennisbank

Uitzendkrachten

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Uitzendkrachten hebben op 26 mei 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De CAO Uitzendkrachten wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Overige informatie

Nu ook na 1 juni 2021 de huidige CAO Uitzendkrachten van kracht blijft, geeft dat voorlopig rust en duidelijkheid en de mogelijkheid om – als er een SER-akkoord over de arbeidsmarkt komt – de gevolgen hiervan mee te nemen in de onderhandelingen voor een volgende CAO.

Nietigverklaring

Enkele vakbonden willen een nietigverklaring van het CAO-akkoord tussen LBV en de uitzendkoepels ABU en NBBU en hebben daartoe een brief aan het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gestuurd. Opvallend is dat de huidige CAO (geldig tot 31 mei 2021) ongewijzigd verlengd wordt. De arbeidsvoorwaarden van de CAO’s zijn inhoudelijk identiek aan de eerdere CAO’s die zijn gesloten. De onafhankelijkheid van LBV is hierin nooit in twijfel getrokken en voor die CAO is dan ook geen nietigverklaring aangevraagd.

Publicatie

De CAO ABU uitzendkrachten en CAO NBBU uitzendkrachten zijn 31-05-2021 gepubliceerd bij het ministerie van SZW en komen zo spoedig mogelijk beschikbaar.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu