Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Zuivelindustrie

Gepubliceerd op 2023-01-26

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Zuivelindustrie hebben op 23 januari 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao’s I en HP hebben een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Cao I: de salarisschalen en individuele salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verhoogd met 6%. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. De structurele verhoging geldt voor werknemers en uitzendkrachten die op het moment van betaling nog steeds werkzaam zijn.

Cao HP: de salarisschalen en individuele salarissen worden verhoogd volgens de regeling die geldt op ondernemingsniveau conform artikel 4 lid 3. Heeft de onderneming hiervoor geen regeling dan geldt dat de salarisschalen en individuele salarissen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 6% worden verhoogd voor alle werknemers en uitzendkrachten die op het moment van betaling nog werkzaam zijn.

Cao I: fulltime werknemers en uitzendkrachten vallend onder de werkingssfeer van cao I ontvangen een eenmalige bruto uitkering van €600,- als zij in dienst zijn op 23 januari 2023 én nog steeds in dienst zijn op de datum dat cao-partijen formeel akkoord bereiken. Parttime werknemers en uitzendkrachten ontvangen deze bruto uitkering naar rato. De eenmalige uitkering werkt niet door naar alle andere salariscomponenten zoals de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, etc.

Cao HP: de eenmalige bruto uitkering van €600,- zoals verwoord bij cao I geldt ook voor werknemers vallend onder de cao HP als de onderneming waar deze cao geldt geen eigen regeling heeft zoals verwoord in artikel 4 lid 3.
De structurele verhoging en de eenmalige uitkering worden zo spoedig mogelijk, nadat cao-partijen formeel akkoord bereiken, uitbetaald.

Arbeidsmarkttoeslag en arbeidsduur

Arbeidsmarkttoeslag
Voor de referentiefunctie Besturingstechnicus (4.03), ingedeeld in groep VIII, geldt voor een proefperiode van één jaar een arbeidsmarkttoeslag met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Deze toeslag geldt zowel voor nieuwe als bestaande werknemers. Deze AMT geldt ook voor de functies die anders heten waarbij de werkzaamheden minimaal 70% van de tijd gelijk zijn aan de werkzaamheden van de referentiefunctie Besturingstechnicus (4.03), mits deze functies ingedeeld zijn in salarisgroep VIII.

Arbeidsduur
Werknemers in dagdienst werkzaam onder cao I die dit zelf willen en waarbij de werkgever hiermee instemt krijgen de mogelijkheid om 40 uur te werken in plaats van 36 uur. Hiermee kunnen de werkgevers nieuwe en bestaande werknemers flexibiliteit geven om meer maandinkomen te verkrijgen. Het is geen doel om een nieuwe fulltimenorm van 40 uur te creëren. De afspraak heeft een ingangsdatum van 1 juli 2023 of zoveel eerder als de werkgever dit administratief heeft ingeregeld. Het aanbieden van de mogelijkheid om 40 uur te werken in plaats van 36 uur heeft een tijdelijk karakter tot 1 juli 2024 en wordt gezien als een pilot.

RVU-regeling

De bestaande RVU-regeling wordt verder verruimd. Op dit moment is één van de criteria dat de werknemer ten minste 45 jaar in dienst is bij de huidige werkgever. In aanvulling hierop kunnen werknemers met 45 dienstjaren in de zuivelsector ook gebruik maken van de regeling. Hierbij geldt dat de werknemer zelf moet kunnen aantonen dat hij of zij 45 jaar in dienst is binnen de zuivelsector én moet voldoen aan de andere gestelde criteria uit de regeling.

Vakbondscontributie

De mogelijkheid om vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verrekenen blijft gedurende de looptijd van deze cao gehandhaafd.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu