Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Zuivelindustrie

Gepubliceerd op 2023-05-26

De partijen bij de cao Zuivelindustrie hebben op 16 mei 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao’s I en HP hebben een looptijd van 15 maanden, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Cao I: de salarisschalen en individuele salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verhoogd met 8%. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.
  • De salarisschalen en individuele salarissen worden op 1 januari 2024 verhoogd met 2,65%. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. 
  • Cao HP: de salarisschalen en individuele salarissen worden verhoogd volgens de regeling die geldt op ondernemingsniveau conform artikel 4 lid 3. Heeft de onderneming hiervoor geen regeling dan geldt dat de salarisschalen en individuele salarissen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 8% worden verhoogd. 
  • Per 1 januari 2024 geldt voor de onderneming die geen regeling heeft conform artikel 4 lid 3 dat de salarisschalen en individuele salarissen met 2,65% worden verhoogd. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

RVU-regeling

De bestaande RVU-regeling wordt verder verruimd op twee onderdelen: - op dit moment is één van de criteria dat de werknemer ten minste 45 jaar in dienst is bij de huidige werkgever. Dit wordt aangepast naar 35 dienstjaren. In aanvulling hierop kunnen werknemers met 35 dienstjaren in de zuivelsector ook gebruik maken van de regeling. Hierbij geldt dat de werknemer zelf moet kunnen aantonen dat hij of zij 35 jaar in dienst is binnen de zuivelsector én moet voldoen aan de andere gestelde criteria uit de regeling. - op dit moment is één van de criteria dat de werknemer per 1 januari 2022 werkzaam was in de ploegendienst en/of structureel en in een vast ritme consignatiediensten liep. In aanvulling hierop komen werknemers die maximaal drie jaar voor 1 januari 2022 werkzaam waren in de ploegendienst en/of structureel en in een vast ritme consignatiediensten liepen (en verder voldoen aan de voorwaarden uit de opgestelde RVU-regeling) ook in aanmerking voor de regeling. Hierbij geldt dat de werknemer zelf moet kunnen aantonen dat hij of zij maximaal drie jaar voor 1 januari 2022 werkzaam was in de ploegendienst en/of structureel en in een vast ritme consignatiediensten liep (en verder voldoet aan de gestelde criteria uit de regeling).

Sparen om eerder met pensioen te gaan

Cao-partijen geven de huidige werkgroep “transitie pensioenstelsel” een aanvullende opdracht om de mogelijkheid uit te werken voor werknemers om zelf pensioen bij te sparen in de BPZ pensioenregeling. Deze mogelijkheid kan werknemers de gelegenheid geven eerder te stoppen met werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Om schrijnende gevallen bij arbeidsongeschiktheid te voorkomen wijzigen cao-partijen de huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een WGA Hiaat (uitgebreid) verzekering. De concrete uitwerking zullen cao-partijen nader opstellen.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu