Terug naar Kennisbank

Groenten- en fruitverwerkende industrie

Gepubliceerd op 2020-10-28

De partijen bij de cao groenten- en fruitverwerkende industrie hebben op 23 september een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Op 16 oktober is bekend geworden dat ook alle leden van de bonden en werkgeversorganisatie met dit resultaat hebben ingestemd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd met terugwerkende kracht van 1 juni 2019 tot 1 juli 2021

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
1 november 2020 + 2,5%

Daarnaast ontvangen alle fulltime medewerkers, bij de betaling van het loon over december 2020 een eenmalige bruto uitkering van 750 euro, als zij in dienst waren op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst zijn op 1 december 2020. Parttime medewerkers ontvangen deze bonus naar rato.

Overig

Er is de intentie uitgesproken dat men op 1 juli 2021 wil komen tot een goede afspraak over het genratiepact. Daarnaast wil men een kostenneutrale omvorming voor de stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2021.

De brief die verzonden is aan de leden van de betrokken vakorganisaties FNV voedingsindustrie en CNV Vakmensen vindt u als download op deze pagina.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu