Terug naar Kennisbank

Groenten- en fruitverwerkende industrie

Gepubliceerd op 2021-07-09

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Groenten- en Fruitverwerkende industrie hebben op 24 juni 2021 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. De leden hebben ingestemd waardoor er sprake is van een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
De werkgevers bieden een verhoging van de CAO-salarisschalen per 1 oktober 2021 met 2,25 procent en per 1 oktober 2022 eveneens met 2,25 procent.

Duurzame inzetbaarheidsregeling

CAO-partijen hebben definitief overeenstemming bereikt over de Duurzame Inzetbaarheidsregeling die per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Voorafgaand zal in oktober 2021 een gezamenlijke informatiebrochure worden gepubliceerd voor werknemers.

Verplichte thuiswerksituatie

Bij een verplichte thuiswerksituatie ontvangen werknemers een bruto vergoeding van 2 euro per gewerkte thuiswerkdag. Op deze dag kan er geen samenloop plaatsvinden met een reiskostenvergoeding. Op bedrijfsniveau kunnen werkgever en ondernemingsraad afspraken maken om een deel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling hiervoor te gebruiken.

Langdurige mantelzorg

Voorts wordt in de CAO-tekst opgenomen dat de werknemer die langdurig zorg verleent aan een ziek familielid, partner, vriend(in) of kennis, in overleg met de werkgever maatregelen kan treffen die mantelzorg mogelijk maken. Hiervoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het bestaande verlof.

Instemming met eindbod

Inmiddels hebben de leden ingestemd met het eindbod. Hiermee is de CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu