Terug naar Kennisbank

Tuinzaadbedrijven

Gepubliceerd op 2021-08-12

De partijen bij de cao Tuinzaadbedrijven hebben op 12 juli een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 24 maanden. Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. 

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2021

+ 2,5%

Per 1 mei 2022

+ 2,5%


Let op: als een bedrijf tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 al een collectieve loonsverhoging had doorgevoerd kan deze met de hierboven genoemde loonsverhoging worden verrekend.  

Verplicht thuiswerken

Als er een verplichting is tot thuiswerken, heeft de medewerker per 1 juni 2021 recht op een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag (de NIBUD-norm). Op dat moment is er geen recht op doorbetaling van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Als de reiskostenvergoeding wordt doorbetaald is er geen aanspraak op de thuiswerkvergoeding.

Verlof en vrije dagen

Er veranderen diverse dingen als het gaat om verlofrechten.

-          Per 1 januari 2022 krijgen alle medewerkers recht op een extra vitaliteitsdag

-          Per 1 januari 2022 worden alle leeftijdsvakantiedagen omgezet in vitaleitsdagen.

-          Per 1 januari 2022 komt er een verlofspaarmogelijkheid voor doelen als duurzame inzetbaarheid, korter werken en zorgverlof.

-          De vervaltermijn voor bovenwettelijk verlof wordt om die reden verlengt van 5 naar 10 jaar. Hier vallen ook de vitaliteitsdagen onder

-          Per 1 januari 2022 kunnen medewerkers maximaal 10 vakantiedagen kopen om te sparen, tenzij er met de OR andere afspraken zijn gemaakt.

-          Daarnaast komen er werkgroepen. De eerste werkgroep om te kijken of er in de sector gebruik gemaakt kan worden van de zwaarwerkregeling en de tweede werkgroep die fiscaal kijkt of in de toekomst het verlofsparen ook in geld kan in plaats van tijd.

Een overzicht en uitgebreidere beschrijving van alle afspraken vindt u in het volledige onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu