Terug naar Kennisbank

Eindbod caoTuinzaadbedrijven

Gepubliceerd op 2022-12-23

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Tuinzaadbedrijven hebben op 16 december 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 januari 2023 met 6%, met een minimumverhoging van € 160,- bruto op basis van een fulltime dienstverband.
  • Eenmalige bruto uitkering van € 500,- in januari voor medewerkers die in januari 2023 in dienst zijn. Deze uitkering is naar rato van het aantal maanden in dienst in 2022 en naar rato van het gewogen parttime percentage.
  • Loonschaal A start op een uurloon van minimaal € 14,-.
  • De aanloopschaal, artikel 19 lid 1 wordt ingekort naar één jaar en is 105% van het WML. Deze schaal kan ook worden gebruikt voor seizoenswerk tot maximaal 6 maanden.
  • Bij in opdracht overwerken in schaal H op dag 6 of 7 van de week worden de gewerkte uren gecompenseerd door vervangende vrije tijd, die binnen 3 maanden wordt opgenomen. Als dat niet lukt dan worden de uren na 3 maanden uitbetaald inclusief de overurentoeslag. Reistijd is hiervan uitgezonderd.

80-80-100 regeling

Implementatie van een seniorenregeling (80-80-100 regeling) vanaf 5 jaar voor de AOWleeftijd voor de groepen A t/m H. Als een werknemer hiervan gebruik maakt, gaat hij 80% werken en ontvangt hij 80% salaris. De werkgever betaalt de volledige pensioenpremie, dus het werkgevers- en werknemersdeel, voor de niet meer gewerkte tijd van maximaal 20%. De werknemer die deelneemt aan deze regeling behoudt één vitaliteitsdag, de overige vitaliteitsdagen vervallen voor deze werknemer. Op bedrijfsniveau kan door de werkgever in overleg met de vakorganisaties een afwijkende afspraak worden gemaakt die in de plaats komt van deze regeling (volgens artikel 1 lid 1 niveau 2). Op bedrijfsniveau kan met de ondernemingsraad een ruimere seniorenregeling worden overeengekomen. Daarbij kunnen vitaliteitsdagen inbreng zijn om de regeling te financieren.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding wordt € 0,21 per kilometer.

Thuiswerkregeling

In de onderneming kan tussen werkgever en ondernemingsraad een thuiswerkregeling worden afgesproken waarin het beleid wordt vastgelegd met betrekking tot de mogelijkheden van thuiswerken door de werknemer. Als er een thuiswerkregeling overeengekomen wordt, is de minimale vergoeding in deze regeling € 2,15 netto per dag.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Het volledige eindbod vindt u onder het kopje downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten. Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu