Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Tuinzaadbedrijven

Gepubliceerd op 2024-02-15

Op 23 januari 2024 hebben werkgeversorganisatie(s) bij de cao Tuinzaadbedrijven een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO. Inmiddels hebben de leden van de vakbonden het eindbod verworpen, zij vinden een loonsverhoging van 5 procent te laag om de inflatie van de afgelopen jaren mee te compenseren. 

Reorganisatie of fusie melden 

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten. 

-------------------------------------------------------------------

Eindbod cao Tuinzaadbedrijven: 

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Tuinzaadbedrijven hebben op 23 januari 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Het eindbod omvat een loonsverhoging per 1 januari 2024 van 5 procent.
  • Daarnaast is Functiegroep B per 1 januari 2024 van toepassing op functies met 30-69,5 Orba punten en vervalt Functiegroep A. 
  • Het minimumpercentage voor de verhogingsregeling van artikel 23 lid 2 wordt gewijzigd van 1,75 procent naar 2 procent.

BBL-studenten

Voor BBL-studenten wordt de beloning in de cao opgenomen en worden zij op de schooldag doorbetaald.

Jubileumuitkering

Vanaf 1 januari 2024 ontvangen werknemers die 25 respectievelijk 40 jaar in dienst zijn bij de werkgever een jubileumuitkering van een bruto maandsalaris.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding wordt zo aangepast dat vanaf 5 km tot maximaal 35 km enkele reis een vergoeding geldt van 0,23 euro per km en de thuiswerkvergoeding wordt aangepast naar minimaal 2,35 euro per dag.

NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus

De werkgevers zullen alleen gebruikmaken van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus. De inschrijving bij SNA komt te vervallen. Er wordt onderzocht of aansluiting van het uitzendbureau bij de ABU of NBBU verplicht wordt.

Downloads

De tekst van het volledige eindbod kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu