Terug naar Kennisbank

Cao Grafimedia

Gepubliceerd op 2021-01-06

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Grafimedia hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 17 maanden, van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per augustus 2021:
+ €0,18 euro per bruto uurloon

Aanvullende afspraken partnerverlof

Het aanvullend geboorteverlof (Wet WIEG) duurt vijf weken. Gedurende deze periode ontvangt de werknemer een uitkering van 70 procent van het UWV. Tijdens dit onbetaald verlof vindt zonder nadere afspraken van CAO-partijen geen pensioenopbouw plaats.

Werkgevers hebben de vakbonden in het CAO-overleg laten weten positief te staan tegenover hun voorstel om gedurende het aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten, met dien verstande dat zowel de werkgever als de werknemer hun premiedeel blijven betalen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu