Terug naar Kennisbank

Houthandel

Gepubliceerd op 2022-06-23

De partijen bij de cao Houthandel hebben op 17 mei 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • € 60,- per 1 juni 2022
  • naar rato 1,3% per 1 januari 2023

Verrekening vakbondscontributie
Een werknemer, die lid is van een bij de cao betrokken vakbond, heeft in 2022 recht op vergoeding van de vakbondscontributie vanuit de werkkostenregeling. Indien de ruimte van de WKR er niet of onvoldoende is, heeft de werknemer onder overlegging van de nota voor de vakbondscontributie, recht op een vergoeding van € 60,- netto. Hiervan wordt afgetrokken het deel dat binnen de WKR kon worden betaald.

Modernisering beoordelingssystematiek
Het bureau Zuidema heft de opdracht inmiddels gekregen om de beoordelingssystematiek te moderniseren.

58+-regeling
De regeling wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Zodra de reserve is uitgeput, houdt de regeling op te bestaan, behoudens afspraken door cao-partijen tot (gehele of gedeeltelijke) voortzetting daarvan.

Overwerk/ploegendienst
In een protocolafspraak wordt vastgelegd dat bij de onderhandelingen over de cao ingaande 1 april 2023 gesproken zal worden over een verdere verhoging naar 59 jaar gecombineerd met duurzame inzetbaarheidsmaatregelen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu