Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Kinderopvang

Gepubliceerd op 2024-05-07

De partijen bij de cao Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus hebben op 24 april 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 6 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 november 2024 geldt een structurele loonstijging van 1,5 procent.
  • Daarnaast wordt voor alle werknemers die in dienst zijn op of na 1 juli 2024, de eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 verhoogd van 3 procent naar 4 procent.
  • Per 1 september 2024 wordt aan alle student-stagiairs een stagevergoeding toegekend. De minimale tarieven bedragen 60 euro per maand voor 1 dag stage per week met een maximum totaal van 300 euro per maand. Bedragen voor een halve dag zijn 30 euro per maand voor een halve dag stage per week. Deze bedragen zijn minimumbedragen, het staat de werkgever vrij een hogere stagevergoeding te betalen.

Ondernemingsregeling rondom reiskosten

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over nadere bepalingen van de ondernemingsregeling rondom reiskosten. Indien de werkgever geen ondernemingsregeling maakt, dan geldt dat de werknemer recht heeft op minimaal 0,23 euro per kilometer ongeacht afstand of het vervoersmiddel dat wordt gebruikt. De overige vergoedingen en jaarlijkse indexatie uit de standaardregeling komen hiermee te vervallen. Deze afspraak gaat in met ingang van 31 december 2024.

Levensfasebudget

Voorts wordt het levensfasebudget zodanig aangepast dat de werkgever ieder jaar maximaal de eerste 12 uur (was maximaal 6 uur) verdubbelt die de werknemer toevoegt aan het levensfasebudget.

Bijdrage zorgverzekering

Artikel 6.4. lid 1 wordt zodanig aangepast dat iedere medewerker € 8,- bruto per maand ontvangt als tegemoetkoming in de premie voor de zorgverzekering van de medewerker ongeacht de schaal waarin de medewerker is ingedeeld.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu