Terug naar Kennisbank

VVT

Gepubliceerd op 2020-06-26

CAO VVT EEN FEIT

WERKNEMERS EN WERKGEVERS STEMMEN IN MET NIEUWE CAO

14 november 2019

Op 10 oktober jl. heeft de werkgeversverenigingen ActiZ met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU91 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (VVT).Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat. Hiermee is de nieuwe CAO VVT een feit.

Ook de leden van de RMU hebben zich zeer positief uitgelaten over het bereikte resultaat. De uitkomsten van deze peiling zijn met CNV Zorg en Welzijn gedeeld. Ook vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld de LandingsBaan en de zorgen omtrent de datum van ingang loonsverhoging zijn daarbij besproken.

____________________________________________________________________________________


21 oktober 2019

Vorige week heeft de RMU namens CNV Zorg en Welzijn een bericht gestuurd over het in de VVT bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao VVT.

Stand van zaken

Er komen al veel vragen binnen over de afspraken die zijn gemaakt over de verrekening van meer- en min-uren; over meer vaste en grotere contracten; over de Landingsbaan, het Balans Budget en de mogelijkheid om te stoppen na 45 jaar weken in de Zorg. Er staat een FAQ van CNV Zorg en Welzijn over deze onderwerpen op onze website.Mocht u behoefte hebben aan toelichting en uitleg over de gemaakte afspraken, dan komen wij graag naar jullie OR, organisatie of team om dat te doen. Stuur dan een bericht naar jhonders@rmu.nu.

________________________________________________________________

11 oktober 2019 

Onderhandelingsresultaat cao VVT

De partijen bij de cao VVT hebben op 10 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Met CNV Zorg en Welzijn is afgesproken dat de leden van de RMU hun stem ook uit kunnen brengen. Het totale resultaat van de RMU-ledenraadpleging zal ik met de bestuurder van CNV Zorg en Welzijn delen. In deze brief leest u hoe u uw stem op dit onderhandelaarsresultaat uit kunt brengen.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • 1 juni 2020: +2,5%
  • 1 juli 2021: +3%

Vanaf 2019 is er sprake van een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het opbouwpercentage voor de eindejaarsuitkering wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2018 vastgesteld op 8,33%.


De verhoging van de eindejaarsuitkering dient uiterlijk 1 mei 2020 te worden uitbetaald. ActiZ (werkgevers)leden betalen de verhoogde eindejaarsuitkering in november 2019. 

Meerwerk

De cao partijen hebben lang gesproken over dienstroosters, meerwerk en min-uren. Er is vastgesteld dat je niet alles hierover in een cao kunt regelen. De afspraak is dat de meer- en min-uren weer op jaarbasis worden verrekend; dat de verdeling van contracturen evenwichtig moet zijn (u wordt ingeroosterd volgens uw contracturen) en dat er bij veel meerwerk snel een groter vast contract wordt aangeboden. 

Korter werken en gezond met pensioen

Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, heeft CNV afspraken gemaakt over het BalansBudget. Daarmee kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk minder óf niet te werken.

Met de invoering van de LandingsBaan krijgen medewerkers verder de mogelijkheid om in de aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Daarnaast is een afspraak gemaakt dat werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn mogen stoppen met werken. Hiermee geven de sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.

Overgang van personeel

CNV heeft (eindelijk) afspraken kunnen maken over het behoud van uw arbeidsvoorwaarden bij overgang naar een andere werkgever door een nieuwe aanbesteding. Hiermee scheppen cao partijen zekerheid voor iedereen die in het WMO domein werkt.

Cao voor de hele VVT

Brancheorganisatie Zorgthuisnl trok zich terug uit de onderhandelingen. Dat vindt CNV jammer. CNV deelt de zorgen van Zorgthuisnl rond de te lage tarieven in het sociaal domein. Maar CNV vindt het erg belangrijk om voor de hele VVT-sector goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. De cao partijen gaan de nieuwe cao algemeen verbindend laten verklaren. Dan is iedere werkgever, of hij de cao heeft getekend of niet, verplicht zich aan de cao te houden. Dat geldt dan ook voor Zorgthuisnl.

Als u nog vragen heeft, stel die dan gerust via een reactie op deze brief. Natuurlijk komen we graag in jullie organisatie, op een bijeenkomst of bij jullie OR de afspraken in dit akkoord toelichten. Neem daarvoor contact op met Johann Honders via jhonders@rmu.nu.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu