Terug naar Kennisbank

Cao Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Gepubliceerd op 2023-06-23

In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juni hebben de gezamenlijke vakorganisaties, samen met de werkgevers een akkoord bereikt over verlenging van de cao VVT met een jaar. De cao liep tot eind van dit jaar, maar er is samen besloten om de cao open te breken en een aantal aanpassingen nu al door te voeren. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

Stand van zaken

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van alle betrokken organisaties. Als zij instemmen is het akkoord definitief. Als het akkoord wordt afgewezen ontstaat een nieuwe situatie.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Loon

Er is afgesproken om het loon, naast de al afgesproken verhogingen, op de volgende manier te verhogen:

  • Per 1 oktober 2023 met 5%, met een bodem van 125 euro
  • Per 1 maart 2024 met 2,5%, met een bodem van 75 euro
  • Per 1 oktober 2024 met 2,5%, met een bodem van 75 euro

Reiskosten

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stijgt per 1-1-2024 met liefst 70 procent en gaat van 10 naar 17 cent per kilometer. De maximale afstand enkele reis gaat van 30 naar 40 kilometer. Daarnaast spreken cao-partijen af om in de volgende cao-ronde weer te spreken over een stap richting het fiscale maximum.

ORT

Het maximum uurloon vervalt. Dus de vergoeding van de OR zal het feitelijke uurloon worden betaald.

Roosters

Er zijn een aantal afspraken over roostering en vermindering van de werkdruk gemaakt. De meest opvallende is het feit dat mensen die in dienst zijn, de eerste keus zullen krijgen bij het vullen van het rooster. Pas voor de overblijvende diensten zullen dan ZZP-ers ingeschakeld worden.

Downloads

Het volledige nieuwe onderhandelingsresultaat vindt u bij de downloads. Daar kunt u ook het vorige onderhandelingsresultaat vinden.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu