Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Kraamzorg

Gepubliceerd op 2024-04-12

De vakbonden en de leden van Bo Geboortezorg hebben begin maart 2024 ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor de cao Kraamzorg. Het is nu alleen nog wachten op toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de afspraken met Bo Geboortezorg en het convenant met de zorgverzekeraars kan worden uitgevoerd.

Zodra die toestemming is gegeven, zullen de afspraken uit het onderhandelaarsresultaat moeten worden nagekomen en zullen de loonsverhogingen met terugwerkende kracht aan het kraampersoneel worden uitgekeerd. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in mei zijn, aldus CNV Zorg en Welzijn.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

--------------------------------------------------------------------------------------

Onderhandelingsakkoord cao Kraamzorg:

De partijen bij de cao Kraamzorg hebben op 13 februari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar. Van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging voor werknemers opgenomen:

  • Per 1 januari 2024: + 3,5% 
  • Per 1 april 2024: + 3,5% 
  • Per 1 juni 2024: + 3%

Overgang en menstruatie

Er zal een nieuw artikel aan de cao worden toegevoegd, daarvoor wordt gekeken naar teksten in andere cao's. Dit artikel zal gaan over de volgende afspraak:

De klachten en problemen die samenhangen met de overgang en/of menstruatie worden in de kraamzorgorganisaties bespreekbaar gemaakt.

Veiligheidsprotocol

Uiterlijk 30 juni 2024 krijgt de sector een veiligheidsprotocol. Er wordt gekeken of het protocol uit de cao VVT (met wat wijzigingen) overgenomen kan worden.

Overig

Daarnaast is afgesproken dat men aan de slag gaat met concrete aanbevelingen voor de werktijden, die dan in de komende onderhandelingen gebruikt zullen worden. Ook blijven zij met elkaar in gesprek hoe het werk in de sector ingericht moet worden. De achterbannen zullen daarbij nauw betrokken worden.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu