Terug naar Kennisbank

Cao Kraamzorg

Gepubliceerd op 2020-11-12

De partijen bij de cao Kraamzorg hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 juli 2020:
+ 3%

Werknemers die zowel op 1 januari 2020 als op 31 december 2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die onder de CAO Kraamzorg valt, krijgen een eenmalige uitkering van 150 euro bruto, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.

Verder wordt per 1 januari 2020 de opbouw van de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procent naar 7,7 procent.

De inhoud van het onderhandelingsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu