Terug naar Kennisbank

Metalektro

Gepubliceerd op 2019-09-02

september 2019

Principeakkoord cao Metalektro

De partijen bij de cao metaal en techniek hebben op 5 september een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Na nog een staking in Zeeland en een aangekondigde landelijke staking volgende week, is nu toch een principeakkoord gesloten. De verschillende vakorganisaties geven aan dat de stakingen nu opgeschort zijn tot na de stemming van de leden (dus als die tegen stemmen kunnen de stakingen herleven). In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao loopt 28 maanden, van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 december 2019: +3,5%
  • Per 1 juli 2020: +3,5%
  • Per 1 maart 2021: +0,93%

De werknemers die op 1 februari 2021 in dienst zijn in de sector ontvangen een eenmalige uitkering van 306 euro. Ook wordt per 1 juli 2019 een nieuwe salaristabel opgenomen voor medewerkers van 16-20 jaar.

Generatiepact

Er was al een regeling voor mensen om gebruik te maken van het generatiepact als ook de werkgever instemde. Dit had 3 varianten. In de nieuwe cao is opgenomen dat er een recht is op het generatiepact in de variant 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Men moet minstens 1 jaar werkzaam zijn bij de werkgever
  • Het maximale openstaande verlof is 296 uur (daarboven moet eerst opgenomen worden)
  • De werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, waar men overigens weer bezwaar tegen kan maken.

De andere varianten van het generatiepact wijzigen niet.

Seniorendagen

Het eerste recht op seniorendagen verschuift per 1 januari 2020 van 53 naar 54 jaar. De overige dagen blijven zoals ze waren.

Overig

  • De VPL-premie wordt in 2021 en 2022 beschikbaar gesteld voor het verlengen van de huidige regeling. De ouderenregeling wordt verlengd tot 2020. Medewerkers van 60 jaar en ouder houden hun recht op de regeling.
  • Men wil dat vakbondscontributie fiscaal vriendelijk vergoed blijft worden vanuit de werkkostenregeling. De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats daarvan een studiedag te kiezen vervalt.
  • Werknemers die werkeloos worden kunnen, onder voorwaarden, tot 6 maanden na ontslag gebruikmaken van de scholingsfondsen.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu