Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Openbare Bibliotheken

Gepubliceerd op 2024-05-14

De partijen bij de cao Openbare Bibliotheken hebben op 2 mei 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De bruto maandsalarissen worden per 1 juli 2024 verhoogd met 4 procent. 
  • Per 1 juli 2025 worden de bruto maandsalarissen verhoogd met 3,75 procent.
  • Per 1 januari 2026 worden de bruto maandsalarissen nog eens verhoogd en wel met 1 procent.
  • Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering per 1 juli 2024 verhoogd met 0,5 procent tot 4,5 procent en per 1 juli 2025 nogmaals verhoogd met 0,5 procent tot 5 procent.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Per 1 januari 2025 bedraagt de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 0,23 euro per kilometer. Hierbij geldt dat de eerste 5 kilometer enkele reis woon-werkverkeer niet wordt vergoed (was 10 km) en er gaat een maximumaantal kilometers van 50 km gelden voor een enkele reis woon-werkverkeer.

Vergoeding verhuiskosten vervalt

De regeling vergoeding verhuiskosten vervalt met ingang van 1 april 2024. Met ingang van 1 juli 2024 vervallen ook de bepalingen die gaan over niet vergoeden van de extra kilometers woon-werkverkeer, als de werknemer tijdens het dienstverband verder weg c.q. dichterbij gaat wonen van de standplaats.

Persoonlijk Keuze Budget

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden wordt per 1 januari 2025 een Persoonlijk Keuze Budget (PKB).

Monitoring en evaluatie

Cao-partijen gaan tijdens de looptijd van de nieuwe cao aan de slag met onder meer monitoring en evaluatie jaarurensystematiek (JUS) en voorlichting, monitoring en evaluatie Persoonlijk Keuze Budget (PKB).

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu