Terug naar Kennisbank

Afgewezen eindbod cao MITT

Gepubliceerd op 2024-03-28

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao MITT hebben op 21 februari 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Inmiddels hebben de leden van de vakbonden tegen het eindbod gestemd. Hiermee is het eindbod van de werkgevers afgewezen. De vakbonden doen een oproep aan de werkgevers om opnieuw de onderhandelingen te starten. Zij zijn hiervoor een handtekeningenactie onder het personeel gestart.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

------------------------------------------------------------------------------------

Eindbod cao MITT:

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao MITT hebben op 21 februari 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Het eindbod omvat een verhoging van de schaallonen (min-max) en de verdiende uurlonen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 met 3,75 procent. 
  • Per 1 januari 2025 met 2 procent.

Dispensatie van de structurele loonsverhogingen

Op grond van de cao kan een werkgever aan SF MITT dispensatie van de structurele loonsverhogingen per 1 januari 2024 en per 1 januari 2025 vragen, indien deze verhoging negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van de werkgever of een onderdeel daarvan, de werkgever in een verliesgevende situatie verkeert of hierin dreigt te komen en deze dispensatie voldoende bijdraagt aan de continuïteit van de onderneming.

Heffing Sociaal Fonds MITT verlengd

Voorts wordt de heffing Sociaal Fonds MITT verlengd met 1 jaar (tot en met 31 december 2028) en gecontinueerd op 0,3 procent van de relevante loonsom. Cao-partijen werken toe naar een afzonderlijke Fonds-cao waardoor artikel 6.3 van de cao MITT in de toekomst komt te vervallen.

Downloads

De tekst van het volledige eindbod kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu