Terug naar Kennisbank

MITT

Gepubliceerd op 2020-11-27

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao MITT hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 juli 2020:
+0,5%

Daarnaast ontvangen de werknemers in augustus 2021 een eenmalige bruto-uitkering indien de werkgever in 2020 een omzetstijging ten opzichte van 2019 heeft gerealiseerd en het jaar 2020 met een positief resultaat is afgesloten.
De hoogte van de eenmalige uitkering wordt vastgesteld op basis van een staffel en de uitkering vindt plaats op basis van de ondernemings- of afdelingsvoltijdsnorm en wordt naar rato uitgekeerd.

Pensioen

Om de pensioenregeling van de MITT betaalbaar te houden zal de pensioenpremie moeten stijgen en/of het opbouwpercentage moeten worden verlaagd. Dit is wettelijk in de Pensioenwet zo geregeld. Als onderdeel van dit eindbod wordt de pensioenpremie verhoogd van 24 procent naar 26,4 procent en vindt een kleine verlaging plaats van het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,6 procent naar 1,56 procent, echter is dit afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds richting het einde van het jaar.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu