Terug naar Kennisbank

Nederlandse Universiteiten

Gepubliceerd op 2020-06-11

juni 2020

Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten

De partijen bij de cao Nederlandse Universiteiten hebben op 11 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Op 5 juni is dit resultaat definitief geworden omdat de leden van alle cao-partijen hebben ingestemd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao is 1 jaar. Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • 1 juni 2020 +3%

Medewerkers, die in dienst zijn op 1 juni 2020 ontvangen daarnaast een eenmalige uitkering van €750,- bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd medewerkers wordt hij naar rato uitgekeerd.

Knelpunten

In dit akkoord is een bijzondere passage opgenomen. Er wordt eenmalig 0,45% van de loonruimte gereserveerd om kosten voor arbeidsvoorwaarden op te lossen. Het gaat daarbij om extra kosten als gevolg van de Covid-19 pandemie en de regels in verband met de bestrijding. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om kosten voor het verlengen van tijdelijke contracten te financieren. Eind dit jaar wordt deze afspraak door cao-partijen geëvalueerd.

Overig

Daarnaast zijn er nog diverse afspraken gemaakt. Hieronder vindt u er een aantal:

  • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd met 18 maanden tot en met 31 december 2021.
  • Bij alle universiteiten wordt een ombudsfunctie ingericht. Dit gebeurd binnen de al bestaande hulpstructuur. Om zorgvuldigheid te waarborgen moet dit uiterlijk 1 juli 2021 bij alle universiteiten zijn afgerond.
  • Er wordt een studie verricht naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek. Partijen zullen de resultaten van dit onderzoek meenemen in de volgende cao-onderhandelingen.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu