Terug naar Kennisbank

Slagersbedrijf

Gepubliceerd op 2020-10-21

De partijen bij de cao Slagersbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO Slagersbedrijf krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 oktober 2020*:
+2%

* Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om die bedrijven, die door de uitzonderlijke corona-omstandigheden nog in zwaar verkeer verkeren, te ontzien waar het gaat om de loonsverhoging per 1 oktober a.s. Het kan hierbij gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen gelden hoeft plaats te vinden.

Zware beroepen

Verder is over het onderwerp 'zware beroepen' afgesproken om in werkgroepverband onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het maken van afspraken over de aspecten uit het pensioenakkoord. Onderdeel daarvan is onderzoek naar het eerder stoppen met werken en onderzoek naar de fiscale ruimte die per 1 januari 2021 wordt vormgegeven. Denk ook aan de mogelijkheden van verlofsparen, de bestaande collectieve seniorenregelingen en een pilot voor een financieel adviesgesprek voor werknemers.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu