Terug naar Kennisbank

Slagersbedrijf

Gepubliceerd op 2022-05-06

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben op 29 april 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
Het voorstel is een looptijd van 12 maanden, van 1 maart 2022 tot 1 maart 2023.

Lonen
In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 juni 2022 2,7%, met uitzondering van salarisschaal 1 (WML).

Eenmalige uitkering
Er wordt een eenmalige uitkering voorgesteld van € 170,- bruto op fulltimebasis, te betalen in oktober 2022.

Jeugdlonen
Voorgesteld wordt om de jeugdlonen in salarisschaal 2 met 10% te verhogen en de jeugdlonen in de schalen 3 en 4 met 5%, waarbij de jeugdlonen in de schalen 3 en 4 behoren bij de ’20 jaar treden’ met 10% worden verhoogd. Deze verhoging geldt per 1 juni 2022.

Reiskostenregeling
Voorgesteld wordt om de reiskostenregeling per 1 juni 2022 aan te passen. Werkgevers zijn bereid de bestaande vergoeding van 15 cent per kilometer te verhogen naar 17 cent per kilometer.

Seniorenregeling
Werkgevers stellen voor om de bestaande 95-100-100 regeling te vervangen door een 90-100-100 regeling. Op deze manier is het voor de groep werknemers die in aanmerking komt voor de regeling mogelijk om 90% te gaan werken tegen volledig loon en volledige pensioenopbouw.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu