Terug naar Kennisbank

Slagersbedrijf

maart 2020

EINDBOD CAO SLAGERSBEDRIJF

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben op 9 januari een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Vanuit werkgevers en betrokken vakorganisaties is de wens en wil uitgesproken om weer om tafel te gaan om verder te spreken over de cao. Deze week vindt er een bestuursvergadering van de werkgevers plaats. Onderwerp is de cao en hoe men toch kan komen tot een nieuwe cao.

________________________________________________________________

januari 2020

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 februari 2020: +2,5%

Daarnaast wordt een eenmalige uitkering van 102 euro bruto op fulltime basis voorgesteld, te betalen in februari 2020.

Pensioen

Werkgevers zijn bereid om in werkgroepverband onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het maken van afspraken over de aspecten uit het pensioenakkoord, die zien op het eerder stoppen met werken (pensioen) als sprake is van zwaar werk. Meer specifiek, de mogelijkheden tot het benutten van de fiscale ruimte die daarvoor door de overheid per 1 januari 2021 wordt gecreëerd. Verder willen de werkgevers in de voorgestelde werkgroep ook graag de mogelijkheden van verlofsparen, de bestaande collectieve seniorenregeling en een pilot voor een financieel adviesgesprek voor werknemers betrekken.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu