Terug naar Kennisbank

Stand van zaken eindbod cao Slagersbedrijf

Gepubliceerd op 2024-04-18

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben op 27 maart 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Een deel van de leden heeft tegen het eindbod gestemd. Dit betekent dat er met leden over mogelijke acties gesproken zal worden.
Daarom heeft de werkgeversvereniging zijn leden geadviseerd om de loonsverhoging nog niet door te voeren en is het advies om de daarin opgenomen loonstijging van 5,5 procent per 1 maart jl. nog niet toe te passen, maar wel te reserveren voor toekomstige betalingen in afwachting van de formele afwikkeling van het eindbodtraject.

Mochten er bij u op het bedrijf acties komen en heeft u daar vragen over. Neemt u dan vooral contact met ons op, of kijk op onze website en vul de zoekterm ‘staken’ in.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
____________________________________________

Eindbod cao Slagersbedrijf | 27 maart 2024

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben op 27 maart 2024 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met looptijd van 18 maanden, van 1 maart 2024 tot en met 31 augustus 2025.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Er wordt een initiële loonsverhoging voorgesteld van in totaal 10 procent over de feitelijke lonen, te weten: 
    • per 1 maart 2024 met 5,5 procent
    • per 1 november 2024 met 1 procent
    • per 1 april 2025 met 3,5 procent.
  • Uitgezonderd van deze loonstijgingen zijn treden 0, 1 en 2 van salarisschaal 2 en trede 0 van salarisschaal 3. Vanzelfsprekend is ook salarisschaal 1 uitgezonderd van de loonstijgingen. Deze salarisschalen volgen de stijging van het wettelijk minimumloon.

Reiskostenvergoeding

Per 1 maart 2024 stijgt de reiskostenvergoeding per kilometer van 0,19 euro naar 0,21 euro.
Bovendien ontvangt de werknemer die op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn werkplaats, een reiskostenvergoeding die opnieuw is vastgesteld op grond van de nieuwe woonplaats. Ook deze reiskostenvergoeding wordt maximaal gebaseerd op basis van een enkelvoudige reisafstand van 55 kilometer na aftrek van de eigen bijdrage van 10 kilometer enkelvoudige reisafstand.
Werknemers die voor 1 maart 2024 zijn verhuisd, maar nog een reiskostenvergoeding ontvangen op basis van het adres, voor verhuizing, ontvangen met ingang van 1 maart 2024, zonder terugwerkende kracht, de aangepaste reiskostenvergoeding.

Stagevergoeding

In de cao wordt opgenomen dat BOL-studenten die met ingang van 1 maart 2024 een stage lopen bij een slagersbedrijf een stagevergoeding ontvangen van € 350,- bruto per maand.

Experimentele regelingen

De cao kent een aantal experimentele regelingen. Het gaat daarbij om mantelzorg, employability en loonbaanadvies en de budgetcoach. Deze artikelen worden definitief opgenomen in de cao onder de voorwaarde dat Stichting VOS, als subsidieverlener voor deze experimentele regelingen, daarmee instemt
Buitengewoon verlof en protocolafspraak hygiënische handelingen
Voorts wordt buitengewoon verlof met behoud van loon op een aantal onderdelen aangepast en wordt de protocolafspraak inzake hygiënische handelingen uit de cao 2017/2018 wederom als protocol opgenomen in de cao.

Downloads

De tekst van het volledige eindbod kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu