Terug naar Kennisbank

Slagersbedrijf

Gepubliceerd op 2021-06-11

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Slagersbedrijf hebben eind april 2021een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 14 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2022.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
De werkgevers bieden een initiële loonsverhoging van 1,7 procent over het feitelijk brutoloon per 1 oktober 2021 en van 0,4 procent over het feitelijk brutoloon per 1 januari 2022. Daarnaast ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto op fulltimebasis, te betalen in juni 2021, tenzij de werkgever gebruik heeft moeten maken van de NOW 3 steunmaatregel.

NOW 3 steunmaatregel

Werkgevers die gebruik hebben moeten maken van de NOW 3 steunmaatregel, kunnen gebruik maken van de regeling inzake kwijtschelding VOS-premie over de maanden oktober - december 2021 en januari - februari 2022.

Zwaarwerkregeling voor industriële bedrijven

Voorts wordt er een ‘zwaarwerkregeling’ in de CAO voor industriële bedrijven opgenomen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu