Terug naar Kennisbank

Slagersbedrijf

Gepubliceerd op 2022-06-01

Op 29 april heeft de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) bij de cao Slagersbedrijf een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Dit eindbod is door de leden van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV afgewezen. Werkgevers zijn met CNV Vakmensen opnieuw in gesprek gegaan en dat heeft op 18 mei 2022 tot een onderhandelingsresultaat geleid. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2024.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juni 2022: 3,5% 
  • Per 1 maart 2023: 3,5% (met uitzondering van salarisschaal 1)

Eenmalige uitkering van € 220,- bruto op fulltimebasis, uiterlijk te betalen in oktober 2022. Als werkgever kun je ervoor kiezen om in plaats van deze eenmalige uitkering de loonsverhoging (3,5%) per 1 juni met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te betalen. De eenmalige uitkering vervalt in dat geval.

Jeugdlonen
De jeugdlonen in salarisschaal 2 worden met 10% verhoogd en de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 worden met 5% verhoogd. Waarbij de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 behorend bij de “20 jaar trede”, net als in salarisschaal 2, met 10% worden verhoogd. In deze percentages is loonsverhoging van 3,5% en de eenmalige uitkering reeds verwerkt. Deze verhogingen gelden per 1 juni 2022.

VOS-premie
Aan Stichting VOS wordt het verzoek gedaan om de VOS-premie per 1 juli 2022 met 0,2% te verlagen.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding wordt verhoogd per 1 juni naar € 0,19 per kilometer.

Koudetoeslag
Per 1 juni 2022 wordt de koudetoeslag verhoogd van € 9,80 bruto naar € 10,50 bruto en per 1 maart 2023 naar € 10,80 bruto.

Zondagtoeslag
Per 1 juni 2022 wordt de zondagtoeslag verlaagd naar 75% van het uurloon en per 1 maart 2023 wordt deze toeslag verlaagd naar 70% van het uurloon.

95-100-100 regeling
De bestaande “95-100-100 regeling” wordt vervangen door een “90-100-100 regeling”.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu