Terug naar Kennisbank

Cao Zoetwarenindustrie

Gepubliceerd op 2021-03-03

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Zoetwarenindustrie hebben op 16 februari 2021 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao is 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De werkgevers bieden een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 april 2021.
  • Werkgevers die na de definitieve vaststelling in aanmerking komen voor de NOW2- of NOW3-subsidie kunnen de loonsverhoging van 1 procent eenmalig omzetten in extra vakantie-uren voor de duur van deze CAO. Voor een fulltime werknemer betekent dit 14 extra vakantie-uren in 2021.
  • Indien een werkgever een aanvraag heeft ingediend voor NOW2- of NOW3-subsidie maar de subsidie nog niet definitief is vastgesteld, kan de loonsverhoging worden uitgesteld tot het moment van de definitieve vaststelling.
  • Om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten en instroom van jeugdigen te bevorderen worden jeugdlonen per 1 januari 2021 opnieuw geïntroduceerd. Dit geldt voor jeugdigen tot en met 20 jaar die vanaf 1 januari 2021 in dienst treden.

Scholing en loopbaanontwikkeling

Voor het jaar 2021 wordt, net als in de afgelopen 3 jaar, een budget beschikbaar gesteld vanuit het Sociaal Fonds voor arbeidsmarkt gerelateerde scholing en loopbaanontwikkeling van 2x 50.000 euro per jaar. Werknemers kunnen tot maximaal 1.000 euro vergoedt krijgen vanuit het Sociaal Fonds voor een opleiding die niet noodzakelijk is voor het functioneren in de eigen functie. Daarnaast is het mogelijk om gratis in gesprek te gaan met een loopbaancoach.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu