Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Zoetwarenindustrie

Gepubliceerd op 2022-12-22

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Zoetwarenindustrie hebben op 6 december 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao is 24 maanden: van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 januari 2023:

  • 4,25% indexatie van de schaalsalarissen en salarissen
  • Vaste verhoging (nominaal) van de schaalsalarissen functiegroep 2 t/m 10 van € 50,- per maand (salarisschalen zullen eerst geïndexeerd worden alvorens de nominale verhoging wordt toegepast)
  • Minimum bruto uurloon van € 14,-

Per 1 januari 2024:

  • 4,25% indexatie van de schaalsalarissen en salarissen

Gezonde(re) roosters

Werkgevers stellen voor om bedrijven de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een pilot. De pilotbedrijven zullen na overleg met de sociale partners uit de stuurgroep gezonde(re) roosters en goedkeuring van de OR deze regeling structureel mogen invoeren waarbij de aangepaste roostertoeslagen zoals zijn besproken in de werkgroep gelden.

RVU-regeling

De werkgroep RVU zal de huidige RVU-regeling evalueren in het eerste kwartaal van 2023 en op basis hiervan met eventuele verruimingsvoorstellen komen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Het volledige eindbod vindt u onder het kopje downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu