Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Rabobank

Gepubliceerd op 2021-03-17

De partijen bij de cao Rabobank hebben op 3 maart 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO Rabobank krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 mei 2021 respectievelijk 1 mei 2022 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1,5 procent resp. 1 procent.

Per 1 januari 2022 worden alle EBB percentages (Employee Benefit Budget) met 1 procentpunt verhoogd.

Het ontwikkelbudget wordt verhoogd van 1.000 euro naar 1.400 euro per jaar. In 2021ontvangen werknemers eenmalig een ontwikkelbudget ter hoogte van 1.800 euro in plaats van 1.400 euro.

De bestedingstermijn van het ontwikkelbudget wordt verlengd van twee jaar naar drie jaar. Deze verlenging geldt ook al voor het ontwikkelbudget van 2020; dit mag nog in 2022 worden gebruikt.

Er is een maandelijkse netto vergoeding van 40 euro afgesproken voor werknemers die structureel thuiswerken, uitgaande van gemiddeld 5 werkdagen per week. De thuiswerkvergoeding wordt in september 2021 voor het eerst maandelijks betaald. Voor de periode januari 2021 tot en met augustus 2021 ontvangen werknemers de maandelijkse vergoeding in 1 keer naar rato van het aantal maanden dat ze gedurende deze periode in dienst zijn.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 bestaat er recht op aanvullend geboorteverlof vanuit de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) voor de werknemer van wie de partner bevalt. Wettelijk is er gedurende vijf weken recht op verlof tegen betaling van 70 procent van het salaris (tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon). Er is afgesproken dat tijdens de vijf weken van het aanvullend geboorteverlof het wettelijke percentage wordt aangevuld, zodat 100 procent van het salaris wordt doorbetaald. Dit geldt voor aanvullend geboorteverlof voor een kind dat op of na 1 januari 2021 is geboren.

Kortdurend zorgverlof

Wettelijk wordt gedurende kortdurend zorgverlof 70 procent van het salaris doorbetaald gemaximeerd op maximum dagloon). Er is afgesproken dat bij kortdurend zorgverlof het wettelijk percentage van 70 procent wordt aangevuld, zodat 100 procent van het salaris wordt doorbetaald. Dit geldt voor kortdurend zorgverlof dat op of na 1 januari 2021 ingaat.

Sociaal plan

In aanvulling op het eerder bereikte onderhandelingsresultaat over het Sociaal plan en de pensioenregeling 2021-2022 is afgesproken om de looptijd van het sociaal plan met een jaar te verlengen, namelijk tot en met 31 december 2023.

Vertrekregeling

In juli 2020 is separaat een vertrekregeling overeengekomen tussen de Rabobank en de vakorganisaties. De looptijd van deze vertrekregeling wordt eveneens met een jaar verlengd en is alsdan geldig in 2021 en 2022.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu