Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Rijk

Gepubliceerd op 2024-04-02

De partijen bij de cao Rijk hebben op 29 maart 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO Rijk is van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 8,5 procent verhoogd.
  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van €50 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 1,1 procent. 
  • Per 1 juli 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) verhoogd naar 16,5 procent.

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024

  • Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, van gemiddeld 11,2 procent.
  • Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao, in mei 2024, een eenmalige uitkering te geven van € 1.200,-
  • Tijdens de looptijd van de nieuwe cao ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van €800,- in november 2024 en van €350,- in juli 2025.

Werknemers met een studieschuld bij DUO

Werknemers met een studieschuld bij DUO kunnen vanaf 2025 maximaal € 2.000 per jaar aflossen via het nieuw toe te voegen doel ‘aflossen studieschuld’ van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarmee kunnen werknemers dit bedrag uit hun IKB, bruto – netto maken. Het Rijk gebruikt hiervoor de fiscale Werkkostenregeling, die werkgevers in de markt ook kunnen benutten. De werkgever Rijk betaalt over het bedrag dat de werknemer aflost een fiscale heffing. Het rijk wil met deze regeling een aantrekkelijke sector zijn en blijven voor jonge werknemers.

Mantelzorgtaken

Er is behoefte bij vaak wat oudere werknemers om mantelzorgtaken met werk te kunnen combineren. Het volledig betaald zorgverlof gaat daarom van 2 naar 4 weken en kan flexibel worden opgenomen. Daarmee is het ook geschikt voor mantelzorg.

Leasefietsregeling

Na een succesvolle pilot komt er een rijksbrede structurele leasefietsregeling voor werknemers die naar het werk fietsen. Daarmee kunnen werknemers die iets verder van het werk wonen van een elektrische fiets of speed pedelec gebruik maken.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu