Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

Gepubliceerd op 2024-03-21

De partijen bij de cao Vleessector hebben op 11 maart 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 14 maanden, van 1 maart 2024 tot en met 30 april 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De cao-lonen en de feitelijke lonen, behalve de feitelijke lonen voor werknemers die in B0, B1 en C0 zijn ingeschaald, worden per 1 maart 2024 verhoogd met 6,5 procent en per 1 januari 2025 verhoogd met 1,8 procent.
  • De feitelijke lonen van de werknemers die in B0, B1 en C0 zijn ingeschaald, worden per 1 juli 2024 en 1 januari 2025 verhoogd met de aanpassing van het minimumloon.

Herzien functiewaarderingssysteem
Per 1 mei 2025 wordt het herziene functiewaarderingssysteem ingevoerd met een bijpassend loongebouw, waarbij werknemers vanaf 18 jaar het loon voor een volwassen werknemer ontvangen.

Onderzoek naar inleveren 2 bovenwettelijke naar 1 bovenwettelijke verlof bij deelname aan seniorenregeling

Tegelijkertijd met de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem en loongebouw wordt gekeken naar de mogelijkheid en impact van het wijzigen van de verplichting om 2 bovenwettelijke verlofdagen in te leveren naar 1 bovenwettelijk verlofdag bij deelname aan de seniorenregeling.

Intentie verlenging RVU

De tijdelijke RVU-regeling van de overheid, die momenteel boetevrij uitkeren tot aan het niveau van de AOW mogelijk maakt, eindigt na 2025. Het is onzeker of en onder welke voorwaarden deze regeling wordt verlengd. Bij een eventuele verlenging tonen beide partijen bereidheid om deze in lijn met de huidige regeling in de cao op te nemen. Dit gebeurt echter onder voorbehoud van een beoordeling van de inhoud van de nieuwe landelijke regeling, het fiscale kader en de impact daarvan op de loonkosten, met als streven dat de nieuwe afspraak minimaal gelijk is aan de huidige regeling

Premieverdeling WIA-verzekering

De premieverdeling voor de WIA-verzekering komt per 1 maart 2024 voor 50 procent voor rekening van de werknemer en voor 50 procent voor rekening van de werkgever (was 75 procent werknemer en 25 procent werkgever).

Persoonlijk budget

Voorts wordt er een paritaire werkgroep opgericht om gedurende de looptijd van de nieuwe cao onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een persoonlijk budget in de cao op te nemen.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu