Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Sociaal Werk

Gepubliceerd op 2023-07-06

De partijen bij de cao Sociaal Werk hebben op 28 juni 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van ruim 2 jaar, van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 7%.
  • Per 1 januari 2024 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 4%.
  • Per 1 juli 2024 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 4%.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een minimum van 14 euro per uur gelden voor de salarisbedragen. Ook spreken cao-partijen tijdens de looptijd over ontwikkelingen in inflatie en koopkracht.

In januari 2025 zullen er uitloopschalen U1 en U2 aan de gewone schalen worden toegevoegd. Daarmee wil men werknemers meer perspectief bieden en ook de organisaties kunnen daarvan profiteren in deze krappe arbeidsmarkt.

ORT

De ORT in de A-regeling wordt verhoogd. Van 20% naar 25% van maandag tot en met vrijdag (avond). Ook gaat de maximale trede omhoog van schaal 4 trede 10, naar schaal 5 trede 11.

IKB en vakantie-uren

Op dit moment zijn de bovenwettelijke vakantie-uren als geld opgenomen in het keuzebudget. Omdat ze werknemers meer inzicht willen geven hoeveel vakantiedagen ze hebben, worden ze per 1 januari 2024 als dagen opgenomen in het IKB. Het blijft wel mogelijk om ze om te zetten in geld.

Overig

Er zijn nog heel wat andere afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld:

  • Partijen komen met goede voorbeelden om het gebruik van het loopbaanbudget te stimuleren.
  • Vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd wordt elke 3 jaar een gesprek gevoerd worden over ‘mogelijkheden en oplossingen’.
  • Organisaties zullen samen met hun OR (of PVT) afspraken maken om werknemers langer dan 2 weken aaneengesloten vakantie te kunnen bieden.
  • Organisaties moeten tot een stagebeleid met een passende vergoeding komen, samen met hun OR.
  • De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van € 2,00 naar € 2,15.

Downloads

Het volledige onderhandelingsakkoord kunt u vinden onder het kopje downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu