Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Voortgezet Onderwijs

Gepubliceerd op 2023-09-13

De partijen bij de cao Voortgezet Onderwijs hebben op 12 september 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

Het akkoord krijgt een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Al het onderwijspersoneel krijgt een salarisverhoging van 10 procent met terugwerkende kracht per 1 juli 2023

Ook is er voor november 2023 een eenmalige uitkering afgesproken:

  • Medewerkers in de laagste salarisschalen -schaal 1 tot en met 5- ontvangen bij een fulltime dienstverband 1000 euro bruto. 
  • Voor medewerkers in de schalen 6 tot en met 9 is het 600 euro.
  • Voor iedereen vanaf schaal 10/LB en hoger gaat het om 350 euro.

De eenmalige uitkering is pensioengevend en wordt toegekend naar rato van de betrekkingsomvang.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding is verhoogd van twaalf (12) naar zeventien (17) cent per kilometer.

Startende leraar

Sociale partners spreken af dat de startende leraar met een eerste reguliere aanstelling vanaf schooljaar 2024/2025 recht heeft op een 3-jarig introductieprogramma, inclusief de benodigde tijd.

Stagiaires

Sociale partners spreken af zich in te zetten om te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling.

Arbeidsmarkttoelage

Voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van scholen met veel kwetsbare leerlingen is door OCW met het onderwijsakkoord 2022 structureel budget beschikbaar gesteld, ter bekostiging van een arbeidsmarkttoelage vanaf bekostigingsjaar 2023.

Rouw en overgang

Tijdens verschillende momenten of levensfasen vraagt de inzetbaarheid van medewerkers extra aandacht.

Downloads eindbod Voortgezet Onderwijs

Bij de downloads vindt u de volledige tekst van het eindbod voor het Voortgezet Onderwijs.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu