Terug naar Kennisbank

Cao Productie- en leveringsbedrijven

Gepubliceerd op 2021-05-04

De partijen bij de cao Productie- en Leveringsbedrijven hebben op 14 april 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden per 1 mei 2021 verhoogd met 2 procent. Daarnaast ontvangen de werknemers (ongeacht hun arbeidstijd), die op 1 mei 2021 in dienst zijn en die vanaf 1 januari 2021 onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst zijn geweest, per 1 mei 2021 (uitbetaling juni 2021) een eenmalige uitkering van 400 euro bruto.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector PLb heeft een meerjarenplan opgesteld. Werkgevers dragen hiervoor in de kalenderjaren 2021 en 2022 jaarlijks 0,1 procent van de loonsom af.

Instelling paritaire werkgroepen

Voorts worden twee paritaire werkgroepen ingesteld die cao-partijen gaan adviseren over een aantal zaken zoals de aanpassing van de cao-tekst en de onderwerpen verlofsparen en RVU.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu