Terug naar Kennisbank

Bouw en Infra

Gepubliceerd op 2022-06-16

De partijen bij de cao Bouw & Infra hebben op 15 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De overeengekomen cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2023 met 2,5% 
  • Per 1 juli 2023 met 2,5%

Vergoedingen
De vergoedingen in de cao, met uitzondering van de reiskostenvergoeding, worden verhoogd:

  • per 1 januari 2023 met 2,5% en
  • per 1 juli 2023 met 2,5%.

Mocht deze berekening bij afronding niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing.

UTA-onderzoek
Cao-partijen laten binnen een half jaar onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van uta-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het doel hiervan is de werknemers gezond en fit te houden en een aantrekkelijke sector te zijn.
Na oplevering van het onderzoek gaan cao-partijen binnen 3 maanden met elkaar in gesprek over de positie van uta-werknemers en de eventueel geconstateerde knelpunten.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu