Terug naar Kennisbank

Bouw en Infra

Gepubliceerd op 2021-05-18

De partijen bij de cao Bouw en Infra hebben op 11 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 augustus 2021 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 1,5%. In december 2021 ontvangt de werknemer die op 1 december in dienst is een eenmalige uitkering van 1% van het vastovereengekomen jaarsalaris. Per 1 januari 2022 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 3%

Tijdens de looptijd van deze cao gaan de lonen dus structureel met 4,5% omhoog en 1% incidenteel.
Ook de vergoedingen (oa. werkkleding, gereedschap) worden verhoogd met genoemde 1,5 en 3%. En zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen van de fiscale regels rond thuiswerken gaan cao-partijen met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding.

Tijdspaarfonds

Het afschaffen van het Tijdspaarfonds is vooralsnog weer een aantal jaren van de baan. Wel worden de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek afgewacht om de eventuele stappen naar de toekomst te bepalen.

Uitzendkrachten

Er komt een subsidie voor werkgevers ter hoogte van € 5500,- wanneer zij een oudere uitzendkracht (50 jaar en ouder) in vaste dienst aannemen. Zo willen we bevorderen dat oudere uitzendkrachten weer worden aangenomen.
Met ingang van 1 augustus 2021 ontvangen uitzendkrachten de reiskostenvergoeding zoals deze ook geldt voor bouwplaats- en uta-medewerkers.

Zwaarwerkregeling uta-medewerkers

De huidige zwaarwerkregeling Bouw en Infra wordt uitgebreid voor uta-medewerkers die een bepaalde tijd als bouwplaatsmedewerker werkzaam zijn geweest. Voorwaarde is dat de medewerker van de laatste 25 jaar voor gewenste uittreding tenminste 20 jaar daarvan onder de werkingssfeer van de cao heeft gewerkt en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie

Zowel de zwaarwerkregeling voor bouwplaats als uta-medewerker wordt op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhoging van het jaar ervoor.

Werken en hitte

Er komt een onderzoek naar te nemen maatregelen in geval van hitte. Daarnaast dienen werkgevers zonnenbrandcrème te verstrekken en werknemers dienen het te gebruiken om het grote aantal gevallen van huidkanker te bestrijden.

Jongeren en instroom

Met het doel de instroom van jongeren en het behalen van het diploma te bevorderen gaan cao-partijen een aantal maatregelen nemen. Er komt een diplomabonus van € 2500,- , leermiddelen en examenproducten worden volledig vergoed.

Overwerk en uta

Cao-partijen hebben in relatie tot overwerk en uta-medewerkers geen (goede) afspraak kunnen maken. Het onderwerp blijft de komende tijd op de agenda staan om hier op enig moment afspraken met werkgevers over te maken.

Overige afspraken

De overige cao afspraken zijn te vinden in het complete onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu