Terug naar Kennisbank

Bouw en Infra

Gepubliceerd op 2020-07-01

juli 2020

De partijen bij de cao Bouw & Infra hebben op 29 juni 2020 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd: per 1 december 2020 +2%.

Daarnaast hebben de werknemers die op 29 juni 2020 in dienst zijn recht op een eenmalige uitkering van €350 bruto. Werknemers in deeltijd ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van hun dienstverband. De eenmalige uitkering wordt uiterlijk in december 2020 uitbetaald.

Eerder stoppen met werken

Onder voorbehoud van de totstandkoming van het pensioenakkoord kunnen bouwplaatsmedewerkers met zwaar werk vanaf 2021 drie jaar eerder stoppen met werken. Er gelden een aantal voorwaarden voor deelname. Zie hiervoor het onderhandelingsresultaat in de bijlage. De regeling geldt niet voor uta-medewerkers.

Pensioenpremie

Met ingang van 1 januari 2021 worden de premieverhogingen boven de huidige 22,2% pensioenpremie op 50/50 basis verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Overige afspraken

Verder hebben de partijen afspraken gemaakt over: (zie hiervoor het onderhandelingsresultaat)

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Tijdspaarfonds
  • Vernieuwde moderne cao-tekst.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu