Christen-zijn & werk

Christen zijn op je werk gaat over veel meer dan alleen maar bidden voor het eten of vloekende collega’s. De meeste vragen gaan daar echter wel over. Tegelijk willen we ook in gaan op de wat diepere laag. Bijvoorbeeld over Gods leiding bij loopbaankeuzes, of over het spreken over je geloof op de werkvloer.

Filter op:
Artikelen laden...
Actueel

Bijbelstudie Week van het leven 2020

De sector Gezondheidszorg & Welzijn heeft speciaal voor de Week van het Leven de 5-daagse Bijbelstudies gemaakt. Hiermee wordt aan de hand van Gods Woord bezinning geboden over onderwerpen die het leven raken, van het prille begin tot het levenseinde. Voor iedere dag is een Bijbelgedeelte uitgekozen dat past bij de Week van het Leven. Het zijn geen gewone dagboekstukjes, maar kleine Bijbelstudies die op de tekst zijn gericht. De leesvragen volgen de tekst. Eerst is er een korte inleiding, vervolgens lees je het Bijbelgedeelte. Je probeert zelf het Bijbelgedeelte te begrijpen en toe te passen met de vragen. Tot slot is steeds de kern verwoord om te onthouden. De Bijbelstudies zijn geschikt voor stille tijd, maar ook bruikbaar in het gezin.

Verder lezen
Actueel

Week van het leven 2020

Elk leven is belangrijk en een mensenleven is waardevol. Elk mensenleven doet ertoe, vanaf het allerprilste begin tot aan het einde toe. Daar maakt u zich toch ook hard voor? De waarde van het leven doortrekt elk vlak van de samenleving, ook de arbeidsmarkt. Misschien werk je in een verzorgingstehuis, in de gehandicaptenzorg of als kraamverzorgster en ben je elke dag in de weer om een waardevol leven te verzorgen en beschermen. Hulde aan de mensen die hun capaciteiten inzetten om waarde te waarborgen. Elk leven is waardevol, maar niet iedereen ziet dat in. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen bewustwording creëren over de onnoemelijke waarde van het leven. Helpen u en jij mee? Ga naar weekvanhetleven.nl en maak een nationale campagne mogelijk. Het geluid voor het leven is meer dan ooit nodig!

Verder lezen
Interviews

Jan Kloosterman: "Luister eerst naar de Ander en de ander"

Verder lezen
Artikelen

Hoop op beter

Heb het er maar eens níet over, crisis… Het gaat toch de goede kant op, het schooljaar is veelal toch positief afgesloten, we kunnen toch weer op vakantie, airco’s zijn niet aan te slepen (je moet wát met je vakantiegeld). Oh ja, helaas zijn de files ook weer bijna terug op het oude niveau. Het wordt beter, we kunnen weer vooruit zonder omzien! Of juist niet? Het vooruitzicht misschien nog maanden “thuis te moeten zitten”, of te moeten (mogen!) revalideren, verder te moeten zonder geliefden stemt velen twijfelmoedig. Dat mogen we zeker niet bagatelliseren. Zoals het christenen betaamt elkaar -(vooral?) ook de buitenkerkelijke naaste- tot steun proberen te zijn, dichtbij en ver weg, elkaar opdragen in het gebed tot Hem die werkelijk uitkomst kan geven. Er klinkt een enkele oproep tot bezinning. Tot een soberder, duurzamer levensstijl met meer respect voor de schepping. Zeer terecht, en christenen zouden daarin een voorbeeld moeten zijn - wat we collectief niet waren. Niet afdoen als linksig, nu niet afwachtend vragen “Zou het helpen, een keer ten goede brengen?” maar doen! Een eenvoudig antwoord ligt echter niet voor het oprapen: minder is moeilijker dan meer. Belangrijkst is om elkaar te wijzen op de voluit Bijbelse opdracht om de tekenen der tijden waar te nemen. Wanneer er op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid (naar Lukas 21:25, SV) zal zijn, is dat juist reden om de ernst van ons leven nog eens te onderstrepen. We mogen elkaar met deze woorden vertroosten, want er zal dan spoedig een einde aan alle crises komen: het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hoopt u ook op beter?

Verder lezen
Actueel

"Ongelofelijk interessant en leerzaam"

Verder lezen
Video & Podcast

Zomergesprekken over de impact van corona

Verder lezen
Artikelen

"Van het volk Israël leer ik dat ik verder moet trekken"

Verder lezen
Artikelen

"Ik maak me ook schuldig aan de zelfbedachte versoepeling"

Verder lezen
Artikelen

Coronavaccin? Mij niet gezien!

Verder lezen
Video & Podcast

Luister terug: Muzikale ontmoetingen

Verder lezen
Visie & Standpunten

Arbeid & beroep als opdracht uit de Bijbel

Verder lezen
Artikelen

Je loopbaan een Bijbelse keuze

Verder lezen
Artikelen

Werk en belasting betalen

Geld is iets dat je niet zomaar krijgt. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Zodra je geld gaat verdienen, moet je belasting gaan betalen. Nou, daar hebben de meeste mensen geen zin in. En dat is ook wel begrijpelijk. Je hebt er voor gewerkt, en dan moet je een deel van het geld afdragen aan de overheid. Is dat wel eerlijk? Wat heeft de overheid er nu mee te maken wat jij verdient. En waarom zou de overheid daar eigenlijk een deel van mogen opeisen?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Waarom werk ik?

Zelfontplooiing, dat is wat vaak centraal staat. Immers, we hebben talenten gekregen. En die mogen en moeten we gebruiken. Anderen werken om geld te verdienen of om iets nuttigs te doen. Mooie, begrijpelijke redenen. Maar bij deze motieven lijkt het alleen maar om onszelf te draaien. Mijn talent. Mijn geld. Mijn tijd.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Zeg ik iets van een vloekende collega?

Veel mensen storen zich aan ruw taalgebruik en vloeken. Men vindt het onfatsoenlijk, ruw of storend. Voor een christen gaat het bezwaar tegen vloeken echter nog veel dieper. Een vloek is een ontheiliging van God’s Naam. En God’s Naam zegt iets over Wie Hij is. Als iemand vloekt, on-eert iemand dus God. Dat steekt een christen diep.

Verder lezen
Artikelen

Bidden voor het eten

Begin er direct mee; dat is de belangrijkste tip als het gaat over bidden voor het eten. Soms zal het van de situatie afhangen of het wijs is om stilte te vragen, of dat het beter is om je even terug te trekken voor gebed.

Verder lezen
Artikelen

In gesprek over jouw christen-zijn

Verder lezen
Video & Podcast

Podcast | Je kind in een seculiere wereld

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Staken en Acties

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Mag je zondagswerk weigeren?

Je mag zondagsarbeid weigeren. Er zijn wel twee uitzonderingen.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Leg je een belofte af of doe je de eed?

Een christen doet een eed als dat wettig wordt gevraagd. Je geeft aan dat je het ambt of beroep niet zomaar doet. Daarom zweer je vaak trouw, of verantwoordelijkheid. Je kunt ook zweren dat je integer zult handelen, of dat je het belang van je klant centraal zult stellen. Natuurlijk, je ‘ja’ hoort ‘ja’ te zijn, en je ‘nee’ hoort ‘nee’ te zijn.

Verder lezen
Interviews

Cocky Drost: 'Ik heb geluk met het werk dat ik doe.'

Cocky Drost - de Wit (38) begon op haar dertigste als relatiecoach met een gratis inloopspreekuur. “Verschillende keren hoorde ik dat mensen niet zaten te wachten op het buitenhangen van de vuile was bij een relatiecoach.” Vandaag de dag heeft ze een drukke agenda vol met coaching en andere projecten rondom liefde en seksualiteit.

Verder lezen
Actueel

Bijbelstudie Week van het Leven | 15 november 2019

Het leven

Verder lezen
Actueel

Bijbelstudie Week van het Leven | 14 november 2019

Barmhartigheid

Verder lezen