Terug naar Kennisbank

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus, hoe werkt dat?

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op betaald ouderschapsverlof. Inmiddels is het meeste hierover wel bekend, dus die informatie geven we graag aan je door. Wat weten we?

  • De duur van de uitkering voor het ouderschapsverlof bedraagt 9 weken.
  • Hoeveel er precies moet worden doorbetaald, staat nog niet vast. Op dit moment is het 50% van het dagloon (tot maximaal 50% van het maximumdagloon), maar de kans is groot dat dit 70% wordt.
  • Je moet als werkgever de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof doen bij UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort). Let op: de aanvraag kan achteraf worden gedaan, nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.
  • UWV keert het betaalde deel van het ouderschapsverlof uit. Bij de aanvraag kun je aangeven of de uitkering moet worden overgemaakt aan jou of rechtstreeks aan de werknemer.

Het betaald ouderschapsverlof geldt overigens ook voor ouders die voor 2 augustus 2022 een kind krijgen, maar van wie het kind nog geen 1 jaar is. Voor hen geldt dat er tot de eerste verjaardag van het kind betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen.

Lees hier verder.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu