Terug naar Kennisbank

Loon doorbetalen bij schaats- of ski-ongeval?

Is een werkgever verplicht om het loon door te betalen als een werknemer een ongeluk krijgt tijdens het skiën, schaatsen of bijvoorbeeld door vuurwerk?

Als een werknemer niet kan werken dan is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. De regels met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte zijn van toepassing. Dit betekent dat een werknemer maximaal 104 weken recht heeft op minimaal 70% van het loon. De hoogte van de loondoorbetaling ia afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Ook heeft de werkgever de plicht om de re-integratie op te starten. Dus als er in de privé tijd van de werknemer een ongeluk gebeurt, dan blijft de loonbetalingsplicht aan de orde.

Stel dat de werknemer een ongeluk met opzet veroorzaakt, dan is de loondoorbetalingsplicht niet van toepassing. In de praktijk gebeurt dit zelden. Opzet is als de werknemer bewust arbeidsongeschikt wil raken. Als een werkgever van mening is dat er opzet in het spel was, dan is het aan de werkgever om dit te bewijzen en dit blijkt heel erg lastig te zijn.
Geef bij werknemers aan dat ze voorzichtig zijn in privé tijd en dat ze beschermingsmiddelen (zoals een helm) dragen bij het skiën, omdat de gevolgen bij een eventueel ongeluk groot kunnen zijn.

Een praktijkvoorbeeld; de zaal voetballende werknemer die door blessures een hoog ziekteverzuim heeft, ontvangt geen 100% loon.

In een zaak waarin de werknemer meermaals arbeidsongeschikt is geraakt door zaalvoetballen heeft de werkgever de werknemer herhaaldelijk gewezen op de mogelijke (financiële) consequenties als hij door zou gaan met zaalvoetballen. Als de werknemer dan wéér arbeidsongeschikt raakt door het zaalvoetballen vindt de Hoge Raad dat de arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen (niet door opzet) van de werknemer is veroorzaakt. De werknemer heeft wel gewoon recht op doorbetaling van zijn loon (omdat van opzet geen sprake is), maar niet op de aanvulling die in de cao staat.

Waarom hoeft er niet 100% loon te worden betaald bij arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen (arrest - zaalvoetbal) van de werknemer?

Als werkgever en werknemer aanvullende afspraken maken over loonbetaling bij ziekte, zoals doorbetaling tot 100% dan mogen daar volgens de Hoge Raad extra voorwaarden aan worden gesteld. In de cao die van toepassing is in deze casus, is opgenomen dat er geen loon verschuldigd is als de werknemer arbeidsongeschikt is door schuld of toedoen. Met een verwijzing naar dat artikel in de cao is de werkgever in de situatie van de zaalvoetballer niet verplicht om meer dan 70% te betalen. Vooral omdat werkgever naar werknemer heel duidelijk heeft aangegeven wat de consequenties zijn van het doorgaan met zaalvoetbal en de bijbehorende blessures. Er kan wel degelijk gesproken worden van schuld, omdat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door het toedoen van de werknemer.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu