Terug naar Kennisbank

Onnodige ziektekosten voorkomen?

Als uw werknemer (lichte) klachten heeft of nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest, moet hij of zij in quarantaine. Als uw werknemer niet thuis kan werken, lopen de kosten daarvan al snel op. Een manier waarop de schade wellicht wat beperkt kan worden, is door uw werknemers (binnen de juridische kaders) zo snel mogelijk te laten testen. Wat kan wel en wat mag niet?

Als werkgever kun je je werknemers de mogelijkheid bieden om (vrijwillig) een coronatest te ondergaan. Dat mag ook een sneltest zijn. Vaak zijn hier wel (extra) kosten aan verbonden, maar het betekent wel dat uw werknemer niet nog een dag langer thuis hoeft te blijven om de uitslag af te wachten. De kosten daarvan wegen vaak ruimschoots op tegen een dag langer doorbetalen terwijl er niet wordt gewerkt. Een ander voordeel is dat eventuele collega’s waarmee is gewerkt ook op korte termijn geïnformeerd worden bij een positieve uitslag. Voor een sneltest kunt u terecht bij verschillende commerciële partijen, maar er zijn ook verschillende arbodiensten die dit aan bieden. Check dit dus even bij uw eigen arbodienst. Ook in dit geval is het van belang om de privacywetgeving te respecteren en mag je als werkgever geen kennis nemen van de uitslag van de test of die verwerken.

Wat niet mag, is uw werknemers verplichten om (preventief) te testen. Op grond van artikel 11 van de Grondwet heeft iedereen recht op de onaantastbaarheid van zijn lichaam. Dit houdt kort gezegd in dat niemand gedwongen kan worden om onder andere een medisch onderzoek te ondergaan. Wel kun je als werkgever een werknemer opdragen om bij (milde) medische klachten contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu