Terug naar Kennisbank

Ontslagbescherming

In onze ondernemingsraad zit een werknemer met een tijdelijk contract. Geldt er dan voor hem ook een beschermde status mbt ontslag?

Dit is bij een tijdelijk contract niet aan de orde. Deze eindigt ‘gewoon’ van rechtswege.

Ik ben werkzaam bij een behoorlijk grote zorgorganisatie. Binnen de organisatie is een reorganisatie gaande. Bepaalde onderdelen worden in zijn geheel afgestoten. Er is een sociaal plan afgesloten met de bonden. Omdat ik lid ben van de ondernemingsraad ben ik ervan uitgegaan dat hoewel mijn functie straks niet meer in de organisatie aanwezig is, ik niet kan worden ontslagen omdat ik lid ben van de ondernemingsraad. Van de werkgever heb ik echter te horen gekregen dat de ontslagbescherming niet geldt, omdat het onderdeel van de organisatie waarin ik werkzaam bent, ophoudt te bestaan. Wat is waar?

Als een werknemer lid is van de ondernemingsraad, kan deze medewerker niet worden ontslagen vanwege het enkele feit dat deze OR-lid is, er geldt dan een opzegverbod. De reden voor de door de werkgever nagestreefde beëindiging van het dienstverband mag dus niet zijn het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Er zijn echter een aantal situaties waarin het ontslagverbod voor een OR-lid niet geldt; dat is onder meer het geval als het onderdeel waar je werkt wordt gesloten, zoals in deze situatie aan de orde is. Uiteraard dient de werkgever zich in te spannen om de betreffende medewerker elders in de organisatie te herplaatsen. Deze inspanningsverplichting geldt overigens net zo goed voor medewerkers die geen lid zijn van de ondernemingsraad. Het verbod geldt evenmin als de medewerker zelf instemt met het ontslag; een OR-lid mag instemmen met een beeindigingsovereenkomst. Doet een situatie als deze zich voor, laat u zich dan goed informeren over de (on)mogelijkheden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu