Terug naar Kennisbank

Personeelstekorten... lossen we die op?

Vacatures… ze zijn er in overvloed. In het hele land is er een tekort aan personeel. Of het nu gaat om de zorg, onderwijs, techniek of winkels, alle sectoren kampen er mee. Maar wat kunnen we er mee?

Dat we met zoveel tekorten kampen, heeft een aantal redenen. We kennen nu een periode van economische groei. Die groei vraagt om meer personeel. Toch moeten we ons afvragen of die groei reëel is. We hebben een periode van corona achter ons. In deze periode steunde de overheid veel bedrijven. Ondanks dat er geen inkomsten binnenkwamen, konden zij toch hun vaste lasten blijven betalen.

We worden allemaal steeds ouder en er worden minder kinderen geboren. Er gaan meer mensen met pensioen dan dat er mensen toetreden op de arbeidsmarkt. De bevolking vergrijst.

Door de personeelstekorten vallen er ook gaten in de bezetting. Bij menig bedrijf of instelling neemt de werkdruk toe. Dat leidt weer tot uitval van personeel, waardoor het tekort nog verder oploopt.

Om personeel te behouden, wordt loonsverhoging overeengekomen. Zo werden onlangs de lonen van leraren verhoogd. Maar ook dat biedt geen structurele oplossing, omdat het aantal studenten achterloopt bij de vraag die er is.

Juist in deze tijd van veel vacatures is het voor jongeren aantrekkelijk om niet te gaan studeren, maar direct aan het werk te gaan. Begrijpelijk, maar het is niet de oplossing. Dit moet zelfs ontmoedigd worden. Een deel van de vacatures zijn banen van tijdelijk aard of banen zonder doorgroeimogelijkheden. Het is van belang dat jongeren bij de afweging om te gaan werken of te gaan studeren zich hiervan bewust zijn.

Om de tekorten in te dammen, zullen we buiten de bestaande kaders moeten treden. Hierbij valt te denken aan Open hiring. Wie interesse heeft om te komen werken, hoeft geen cv en brief te schrijven, maar kan direct aan de slag. Mensen met een andere opleiding kunnen na een korte omscholing waardevolle krachten zijn. Een goed aanbod van werk-privébalans zal steeds meer meewegen om te reageren op een vacature. Ook het hybride werken speelt hierbij een belangrijke rol.

Een soms vergeten groep zijn de 55-plussers. Probeer als werkgever de vooroordelen los te laten. Juist deze groep kenmerkt zich door loyaliteit, nauwkeurigheid, flexibiliteit, meedenken en ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien draagt een goede mix van oud en jong bij aan een goede werksfeer.

Maar inmiddels hebben zich ook andere ontwikkelingen aangediend. De ontspoorde inflatie, de dure energie en verdere verstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne confronteren ondernemingen met hoge kosten, die je niet altijd kunt doorberekenen. Bovendien is het de vraag of de overheid bij een volgende coronagolf weer de portemonnee trekt. Het zou zo maar kunnen dat als dat niet gebeurt, veel bedrijven hun deuren zullen sluiten en er een herschikking van bedrijven en werkgelegenheid zal plaatsvinden.

Wanneer is het probleem opgelost? Dat weet niemand met zekerheid, maar het zal niet op korte termijn zijn. Zou ‘consuminderen’ er ook niet toe bij kunnen dragen dat vraag en aanbod meer in evenwicht komt? …als Christen hebben we daarin wellicht een opdracht!

Is het invullen van vacatures en het binden en coachen van uw medewerkers voor u een uitdaging? Neem contact met ons op. Onze loopbaanadviseurs staan voor u en uw personeel klaar!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu