Terug naar Kennisbank

Vakantiekrachten: waar moet je op letten?

Veel jongeren willen graag in hun vakantie wat bijverdienen. Ondernemers maken daar dankbaar gebruik van. Er zijn echter wel belangrijke regels voor het in dienst nemen van jongeren.

Met vakantiekrachten hebben we het vaak over minderjarige scholieren en studenten. Omdat ze minderjarig zijn, gelden er speciale regels. Kinderen tot en met 12 jaar mogen helemaal niet werken. De jongeren vanaf 13 jaar kunnen we indelen in drie groepen: de 13- en 14-jarigen, de 15-jarigen en de 16- en 17-jarigen.

13- en 14-jarigen

Uitgangspunt bij kinderen in deze leeftijdsgroep is dat ze niet mogen werken, maar nog leerplichtig zijn. Hier zijn echter uitzonderingen op. Ze mogen klusjes doen, helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen in een supermarkt of winkel, helpen op een camping of in de speeltuin, dieren voeren of groente of fruit plukken (alleen als er langer dan 14 dagen geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt).

Wat mag niet? Werken in de horeca, een fabriek en met of bij machines is voor deze leeftijdsgroep verboden. Ook mag een 13- of 14-jarige geen kranten bezorgen.

13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken.

15-jarigen

Voor 15-jarigen geldt dat ze wel zelfstandig werk mogen doen dat licht en niet-industrieel is. Denk bijvoorbeeld aan reclamefolders of kranten rondbrengen, of werkzaamheden in de horeca. Dit laatste mag weer niet als er alcohol wordt geschonken. Achter de kassa werken of te zwaar tillen is ook niet toegestaan.

15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken.

16- en 17-jarigen

16- en 17-jarigen mogen bijna alle soorten werk doen, maar ook voor hen geldt nog dat naar school gaan voorop staat. Ook mogen ze net als alle jongeren niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Bij risicovolle werkzaamheden moet de werkgever zorgen voor toezicht en begeleiding.

16- en 17-jarigen mogen maximaal 9 uur per dag werken.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Het is belangrijk dat u met de vakantiekracht een arbeidsovereenkomst sluit. Dat hoef niet zo uitgebreid, maar bepaalde basisafspraken moeten wel schriftelijk worden vastgelegd. Denk aan de duur van de arbeidsovereenkomst, het salaris, werktijden, of het gaat om een vast aantal uur per week of een oproepcontract.

Jeugdige werknemers hebben recht op minimaal het minimumjeugdloon. Daarnaast maken ze aanspraak op 8% vakantiegeld. Geldt er een cao? Dan gelden de regels uit de cao ook voor de vakantiekrachten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu