Terug naar Kennisbank

Vakantiedagen en opbouw ervan, hoe werkt het?

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 32 uur per week werkt, heeft u recht op 128 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Extra vakantiedagen (bovenwettelijke dagen)

Als u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Opbouw vakantiedagen bij ziekte

Als u (gedeeltelijk) ziek bent, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door.
Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschap –en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschap –en bevallingsverlof bouwt u op de normale wijze vakantiedagen op.

Ziek tijdens vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, meldt u dat bij uw werkgever. De vakantiedagen waarop u ziek bent, raakt u niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. U spreekt met uw werkgever af om uw vakantie-uren een andere keer op te nemen. Als uw werkgever aangeeft dat u niet ziek bent, vraag dan om een gesprek met de bedrijfsarts, die kan beoordelen of u ziek bent.

Hoe moet ik vakantie aanvragen bij de werkgever?

Als u vakantie-uren wilt opnemen vraagt u dit aan bij uw werkgever. Uw werkgever moet uw aanvraag in principe goedkeuren. Vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen of verjaren na een bepaalde periode.

Goedkeuring van de vakantieaanvraag door de werkgever

Uw werkgever moet in principe instemmen met uw verlofaanvraag. Hij mag alleen bezwaar maken als uw vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs.
De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van uw vakantieaanvraag. Uw werkgever moet wel toestaan dat u op een ander moment vakantie opneemt.
Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Dit zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.
Jaarlijks vakantie
U moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Uw werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Ook als u ziek bent, heeft u recht op vakantie. Wilt u vakantiedagen opnemen terwijl u ziek bent? Dan moet uw werkgever daarvoor toestemming geven. Dit zal de werkgever doen in overleg met de bedrijfsarts.

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na een half jaar

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Uw werkgever kan u hierover informeren.

Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na 5 jaar

In de volgende gevallen verjaren uw niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

  • Als u niet in staat was uw wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek was. Of omdat uw werkgever het u onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen;
  • Als u bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Dit is het geval als u meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen heeft.

U rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van uw vakantiedagen.

Vakantiedagen meenemen naar een andere baan?

Gaat u overstappen naar een nieuwe baan en heeft u vakantie-uren over die u niet meer kunt opnemen? Dan krijgt u deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag u de wettelijke vakantie-uren die u niet meer kunt opnemen, bij uw nieuwe werkgever opnemen. Hij betaalt u deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als u ze meeneemt naar uw nieuwe baan.

Of u bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van uw nieuwe werkgever af.

Om vakantie-uren mee te nemen naar uw nieuwe werkgever, heeft u een verklaring van uw vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren u over heeft.

Mogen vakantiedagen uitbetaald worden?

Bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u door uw werkgever laten afkopen. U en uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu