Terug naar Kennisbank

Vakantie en quarantaine voor eigen rekening

 

Mijn werkgever zegt dat als ik op vakantie ga naar een bestemming waarvoor ik na afloop van mijn vakantie in quarantaine moet, die periode van quarantaine voor mijn eigen rekening komt. Ik moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Is dat juist?

Bij een vakantie geldt het volgende:

  • Code groen: de veiligheidsrisico’s zijn vergelijkbaar met Nederland
  • Code geel: let op, er zijn veiligheidsrisico’s
  • Code oranje: ernstige veiligheidsrisico’s, reis alleen als het echt noodzakelijk is
  • Code rood: zeer ernstige veiligheidsrisico’s, reis niet

Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden door de overheid afgeraden als voor een gebied code oranje geldt. Omdat het reisadvies inmiddels grotendeels losgekoppeld wordt van de coronasituatie in een land, is een groot aantal landen niet langer oranje. Uitzondering zijn landen waar een nieuwe, zorgwekkende virusvariant opduikt. Dan wordt het reisadvies weer code oranje. Gaat u toch op vakantie naar een ‘oranje’ bestemming, dan is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis in quarantaine te gaan.

Als u er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land dat vanwege corona code rood of oranje heeft, wordt u geacht ervan op de hoogte te zijn dat u na terugkeer in quarantaine gaat. Dit houdt in dat u in die periode uw werk niet kunt uitvoeren, tenzij u vanuit huis kunt werken. Omdat u dit kunt weten voordat u op vakantie gaat, kan uw werkgever stellen dat de periode van quarantaine voor uw eigen risico komt. Dit houdt in dat uw werkgever u geen loon hoeft te betalen als u uw werk in die tijd niet kunt uitvoeren.

Kunt u thuis werken, dan ligt het anders; als uw werkgever u dan niet in staat stelt om het werk vanuit huis te doen, kan uw werkgever lastig volhouden dat de reden dat u niet werkt in uw risicosfeer ligt.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu