Terug naar Kennisbank

Vakantie en quarantaine voor eigen rekening

Mijn werkgever zegt dat als ik op vakantie ga naar een bestemming waarvoor ik na afloop van mijn vakantie in quarantaine moet, die periode van quarantaine voor mijn eigen rekening komt. Ik moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Is dat juist?

Bij een vakantie geldt in de huidige coronacrisis het volgende:

  • Bij code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico’s. De Rijksoverheid raadt het af om naar landen te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is.
  • Bij code rood is het advies ‘Ga niet’.
  • Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden door de overheid afgeraden. Gaat u toch op vakantie naar een bestemming waarvoor code oranje geldt, dan is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis tien dagen in quarantaine te gaan.

Als u er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje wordt u geacht ervan op de hoogte te zijn dat u na terugkeer in quarantaine gaat. Dit houdt in dat u in die periode uw werk niet kunt uitvoeren, tenzij u vanuit huis kunt werken. Omdat u dit kunt weten voordat u op vakantie gaat, kan uw werkgever stellen dat de periode van quarantaine voor uw eigen risico komt. Dit houdt in dat uw werkgever u geen loon hoeft te betalen als u uw werk in die tijd niet kunt uitvoeren. Kunt u thuis werken, dan ligt het anders; als uw werkgever u dan niet in staat stel om het werk vanuit huis te doen, kan uw werkgever niet volhouden dat de reden dat u niet werkt in uw risicosfeer ligt. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten. Overigens geldt wel dat bijkomende omstandigheden ook van belang kúnnen zijn bij het bepalen van uw recht op loon.

Er ontstaat overigens wel een verschil tussen werknemers die hun werk wél vanuit huis kunnen verrichten, en werknemers die dat niet kunnen. Ben je in de gelegenheid om thuis te werken maar laat de werkgever dat niet toe, dan kan uw werkgever moeilijk volhouden dat het in uw risicosfeer ligt dat u uw werk niet kunt uitvoeren.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu