Terug naar Kennisbank

Ik word vader, welke mogelijkheden heb ik om verlof op te nemen?

Het verlofstelsel in Nederland is er de laatste jaren niet overzichtelijker op geworden. Niet voor niets wordt er inmiddels gesproken over een vereenvoudiging van het verlofstelsel. Tot die tijd is het nog even roeien met de riemen die we hebben. Om het wat overzichtelijker te maken, de regels voor het opnemen van verlof door de partner rondom de geboorte van een kind op een rijtje.

  • Calamiteitenverlof of kortverzuimverlof

Is er vrij nodig omdat je partner bevalt, dan kun je calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Het salaris loopt tijdens dit verlof door.

  • Geboorteverlof

Na de bevalling heb je als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof. De werkgever betaalt dit verlof voor 100% door, gedurende de arbeidsduur die is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Informeer de werkgever wanneer je het opneemt. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

  • Aanvullend geboorteverlof

Na het geboorteverlof heb je recht op aanvullend geboorteverlof. De duur van dit verlof is maximaal 5 weken. De werkgever kan hiervoor een UWV-uitkering aanvragen, vanaf 4 weken voor het verlof tot 4 weken na de laatste verlofdag. Dit verlof wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximumdagloon). Mogelijk is hiervoor een aanvulling opgenomen in de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling. Het verlof moet worden opgenomen binnen 6 maanden nadat het kind geboren is. Vraag het verlof aan minimaal 4 weken voordat je het verlof wilt laten ingaan. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar wel in overleg wijzigen (bij een zwaarwegend bedrijfsbelang).

  • Ouderschapsverlof (betaald)

Gedurende maximaal 9 weken is er de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximumdagloon). Mogelijk is hiervoor een aanvulling opgenomen in de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling. Het betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar. Je kunt het schriftelijk aanvragen bij je werkgever, minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het verlof. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar wel in overleg wijzigen (bij een zwaarwegend bedrijfsbelang).

  • Ouderschapsverlof (onbetaald)

Naast het hierboven genoemde betaalde ouderschapsverlof van 9 weken, heb je nog maximaal 17 weken recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is in principe onbetaald, maar mogelijk geldt op basis van de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling wel een vergoeding. Het verlof moet worden opgenomen vóór het kind 8 jaar is. Je kunt het verlof schriftelijk aanvragen bij je werkgever, minimaal 2 maanden voor ingangsdatum. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar wel in overleg wijzigen (bij een zwaarwegend bedrijfsbelang). Aandachtspunt: mogelijk wordt er over uren ouderschapsverlof geen pensioen opgebouwd.

Hierbij wel een belangrijke kanttekening: in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen andere/aanvullende afspraken zijn vastgelegd. Check dit vooraf goed, wij kijken hier graag voor je in mee.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu