Terug naar Kennisbank

Wanneer komt de verplichte AOV voor zzp’ers er?

 

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers. Hoewel de verplichte AOV nog niet in detail is uitgewerkt en niet bekend is wanneer deze ingaat, is het goed om alvast op hoofdlijnen te weten wat er gaat komen.


De verplichte AOV was al langer onderwerp van discussie. Helemaal een verrassing is de verplichte AOV dan ook niet. De gedachte achter de verplichte AOV is dat de risico’s van onverzekerde zzp’ers niet bij de samenleving mogen worden neergelegd. Volgens de bij het pensioenakkoord betrokken partijen wordt met deze verzekeringsplicht het verschil tussen zzp’ers en werknemers verkleind.

Niet alle zzp’ers zijn blij met deze verplichting. Zij vinden dat ze bewust hebben gekozen voor het ondernemerschap en de daaraan verbonden risico’s. Volgens een deel van de zzp’ers wordt met de verplichte AOV hen de vrijheid om als ondernemer eigen keuzes te maken voor een deel ontnomen. Ongetwijfeld zijn er ook zzp’ers blij met de komst van de verzekering omdat ze daarmee de zekerheid krijgen van een bepaald basisinkomen in het geval ze ziek of arbeidsongeschikt worden.

Hoe ziet de regeling er (ongeveer) uit?
Er ligt een voorstel dat de uitkering 70% van het laatstverdiende inkomen zou moeten bedragen, met De bovengrens van dit inkomen zou dan rond de € 30.000,- bruto komen te liggen. De uitkering is maximaal € 1.650,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar van het inkomen. De uitvoering van de heffing van de AOV-premie zal bij de Belastingdienst komen te liggen.

Net als bij de ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat een eigenrisicoperiode (wachttijd) gelden. Deze standaard wachttijd zal dan op 52 weken komen te liggen, waarbij er de mogelijkheid is om deze aan te passen naar 26 of 104 weken. Een langere wachttijd betekent een lagere premie, een kortere wachttijd een hogere.

De mogelijkheid om zelf bij een verzekeringsmaatschappij een AOV af te sluiten blijft wel mogelijk. Deze verzekering zal voor wat betreft de voorwaarden wel minimaal gelijk moeten zijn aan de verplichte AOV.

Vanaf wanneer?
De invoering van de verplichte AOV gaat waarschijnlijk nog een paar jaar duren. Het jaar 2024 is daarbij genoemd, maar de vraag is of dat haalbaar is.

De RMU zal u informeren zodra er meer nieuws is over de verplichte AOV!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu