Terug naar Kennisbank

Werktijden

In de arbeidstijdenwet zijn regels vastgelegd over werktijden, pauzes ed van werknemers. Dit is ter bescherming van te lange dagen werken, maar ook om de balans tussen werk en privé goed te houden. Zie ook https://www.arbeidstijdenwet.nl/

Wat zijn mijn werktijden en kan de werkgever mij verplichten om op andere tijden te komen?

U werkt volgens een vast wekelijks rooster. U heeft bijvoorbeeld een contract voor 24 uur per week en u heeft met uw werkgever afgesproken dat u op maandag, dinsdag en donderdag 8 uur werkt.

Uw werkgever kan van u vragen om op een ander moment te komen werken. Let op; uw werkgever moet dit wel goed kunnen motiveren waarom het noodzakelijk is dat u op een andere dag komt werken. In uw arbeidsovereenkomst staat dat u bent aangenomen voor een bepaald aantal uur per week en niet voor bepaalde dagen. Uw werkgever kan dus dan van u vragen om op andere dagen te komen, als hij kan motiveren waarom de wijziging van werkdagen noodzakelijk is.

Heb ik recht op pauze? En zo ja, hoelang duurt mijn pauze?

Na 5,5 uur heeft u recht op een halfuur pauze. De pauze hoeft de werkgever niet door te betalen. Het is wel de bedoeling dat u dan ook echt pauze kunt nemen en dat u tijdens de pauze niet bereikbaar hoeft te zijn voor werkzaken.

Ik heb wisselende werktijden, dus de ene week werk ik meer uren en de andere week minder uren. Kan dat?

U kunt volgens een wisselend rooster werken, dit hoort bijvoorbeeld bij het werken in de zorg. Het is niet de bedoeling dat u de ene week heel weinig ingeroosterd wordt en de andere week extra veel. In de arbeidsovereenkomst staat dat u aangenomen bent voor een bepaald aantal uur. Het is dan wel gebruikelijk dat u iig ongeveer de afgesproken uren wordt ingepland.

Kan mijn werkgever mij verplichten om extra te komen werken?

Uw werkgever kan u niet verplichten om overuren te maken, tenzij dit extra werk hoort bij uw functie. Ook in tijden van crisis kan uw werkgever van u vragen om extra te werken. Het is dan belangrijk dat dit overwerk van korte duur is of voor een afgebakende periode.

Zijn zon –en feestdagen vrije dagen?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Ik wil minder uur gaan werken. Hoe moet ik dat regelen?

U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Daarbij maakt het niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Om meer of minder te werken moet u een schriftelijk verzoek doen en voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren.

Voorwaarden wijziging van de arbeidsduur

  • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
  • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum, de gewenste arbeidsplaats en het gewenst aantal werkuren per week (en de eventuele spreiding van de werktijd).

Reactietermijn op uw verzoek om minder uren te werken

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek tot meer/minder werken. Reageert uw werkgever niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Redenen om uw verzoek tot meer of minder werken te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek schriftelijk weigeren. Hij moet dan wel een goede reden hebben.

  • Er is niemand om uw werk over te nemen;
  • Het geeft problemen met het werkrooster;
  • Er is niet voldoende werk of geld;
  • Er is geen ruimte in de personeelsformatie.

Als uw werkgever het verzoek weigert, dan kunt u na 1 jaar weer een nieuw verzoek indienen.

Gevolgen voor uw salaris en pensioenopbouw als u meer of minder gaat werken

Meer of minder uren werken heeft invloed op uw salaris en uw pensioenopbouw. U kunt bij de salarisadministratie een voorbeeld loonstrook vragen. Uw pensioenfonds kan beoordelen wat de wijziging voor de opbouw van uw pensioen betekent.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu