Terug naar Kennisbank

Wie betaalt de rekening? #coronaverzuim

Mijn werknemer moet in quarantaine, maar thuis werken is niet mogelijk en hij kan dus niets doen. Moet ik hem doorbetalen? Of kan hem vakantiedagen laten opnemen?

Als uw werknemer in quarantaine moet en hij kan thuis werken, dan is er geen probleem. Maar als dat niet gaat, dan is dat een vervelende situatie voor u: u zult toch het loon door moeten betalen. De reden waarom de werknemer niet kan werken, komt niet voor zijn rekening aldus de wet. U kunt de werknemer niet verplichten vakantie op te nemen. U zit dus in alle opzichten met de kosten!
Hierop geldt een uitzondering, namelijk wanneer het zonneklaar is dat het uw werknemer aan te rekenen valt dat hij in quarantaine moet. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer opzettelijk en zonder noodzaak naar het buitenland is gereisd in strijd met een reisadvies en om die reden bij terugkomst in quarantaine moet.

Kan ik wel een beroep doen op een verzuimverzekering?

In principe niet. De werknemer is immers niet ziek.

Mag ik mijn werknemer wel vragen om thuis in quarantaine andere klusjes voor mij te doen?

Dat mag u in principe wel. De werkgever kan zijn eigen werk thuis niet doen en toch moet u, terwijl u er zelf niets aan kunt doen, hem doorbetalen. In het verlengde daarvan mag u de werknemer vragen om andersoortige werkzaamheden te doen. De werknemer kan dat niet weigeren, tenzij datgene wat u hem vraagt te doen apert onredelijk is. Het moet wel gaan om passende arbeid.

Mijn werknemer wil niet naar het werk komen omdat hij zich niet veilig voelt. Hij zit daarom thuis. Moet ik zijn loon doorbetalen?

Dit is een hele lastige vraag. Situaties kunnen zo verschillend zijn dat het niet mogelijk is om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven. Als de werkplek niet veilig genoeg is, heeft de werknemer een punt. Dat punt zal zwaarder wegen naarmate de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een verhoogd risico voor hem vormen. Maar wie bepaalt of de werkplek veilig genoeg is? En wie beoordeelt de persoonlijke omstandigheden van de werknemer? Als deze vraag zich voordoet, neem dan contact op met een van de adviseurs of juristen van de RMU!

Mag ik mijn werknemer die in quarantaine zit vragen een coronatest af te nemen? Als die negatief is, kan hij immers weer komen werken.

U mag dat vragen, en dat kan zeker in een situatie van verzuim redelijk zijn. Maar: u kunt het uw werknemer niet verplichten. De test is een medische handeling aan het lichaam, en uit de grondwet volgt dat iedereen helemaal zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Vervolgens is de werknemer ook niet verplicht om u de uitslag te melden. Het is goed om hier te melden dat velen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, van mening zijn dat goed werknemerschap met zich meebrengt dat dat een werknemer meewerkt aan een test.
Indien uw werknemer zich inmiddels ziek gemeld heeft, en hij weigert een coronatest te ondergaan, dan kan dat wellicht wel consequenties hebben voor zijn salaris. Neem in zo’n situatie contact op met de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu