Terug naar Kennisbank

Zeg ik iets van een vloekende collega?

Veel mensen storen zich aan ruw taalgebruik en vloeken. Men vindt het onfatsoenlijk, ruw of storend. Voor een christen gaat het bezwaar tegen vloeken echter nog veel dieper. Een vloek is een ontheiliging van God’s Naam. En God’s Naam zegt iets over Wie Hij is. Als iemand vloekt, on-eert iemand dus God. Dat steekt een christen diep.

Een vloekende collega aanspreken is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is goed om ‘tijd en wijze’ te weten, maar toch mag schroom ons niet laten zwijgen. Wijsheid en creativiteit zijn nodig om op een goede manier contact te maken met iemand die vloekt. Soms is het beter om iemand aan te spreken op een rustiger plek of op een later tijdstip. Als er contact is, kan er vaak beter over de inhoud doorgesproken worden. Het is daarbij belangrijk hoe we spreken. Als je een goede relatie hebt met degene die je wilt aanspreken dan helpt dat.
Gebed om een goede gelegenheid, inzicht en de juiste woorden zijn eveneens nodig. Het heiligen van Gods Naam mogen en moeten we doen vanuit liefde voor God Zelf en in afhankelijkheid van Zijn hulp en zegen.

Meer tips over vloeken en ruw taalgebruik? Kijk dan eens op de site http://www.taalquestie.nl/ 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu