Terug naar Kennisbank

Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof

Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn. 

Zwangerschapsverlof berekenen

Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.

U moet uiterlijk 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij uw bevallingsverlof. Gaat u bijvoorbeeld 5 weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof, dan telt u 1 week op bij uw bevallingsverlof. Wordt uw kind later dan de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt uw bevallingsverlof hierdoor niet korter.

Bevallingsverlof berekenen

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Baby te vroeg geboren

Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken.

Baby te laat geboren

Wordt uw baby geboren na de uitgerekende bevallingsdatum? Dan telt u de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken.

Zwangerschapsverlof en een uitkering?

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan gaat uw verlof in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof laat ingaan en neem contact op met het UWV.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname van uw kind

Als uw kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kunt u recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt u uw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

  • u geen extra verlof krijgt over de 1e week dat uw baby in het ziekenhuis lag. Als uw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan uw verlof 1 week langer duren;

  • afhankelijk van de situatie kunt u maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen. Er geldt wel een week ‘eigen tijd’, omdat het niet ongebruikelijk is dat een kind na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis verblijft. Kijk op de website van het UWV hoe u dit extra bevallingsverlof berekent.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu