• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Levensmiddelen

Update van juli 2018

Cao Levensmiddelen

In de huidige cao Levensmiddelenbedrijf zijn afspraken gemaakt over de invoering van een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB).

In de cao-tekst staat: 'Uiterlijk 1 juli 2018 heeft de werkgever het POB ingeregeld.'

De datum van 1 juli is niet gehaald, waardoor het wordt doorgeschoven naar het najaar.
Reden van het uitstel is het feit dat de Belastingdienst vragen heeft gesteld over de verwerking van de fiscale afspraken die bij het toekennen van een POB van toepassing zijn. Hierdoor moeten bedragen die niet voor opleidingen worden besteed in de loonadministratie verwerkt worden en moeten belasting en premies afgedragen worden over niet bestede bedragen. Dit kan zowel werknemers als werkgevers raken. Dit is niet in lijn met de afspraken die hierover in de cao zijn gemaakt.

Cao-partijen willen eerst van de Belastingdienst heel zeker weten, dat het budget door hen niet wordt gezien als loon, zodat werknemers er loonbelasting over moet betalen en het budget ook mogelijk van invloed is op eventuele toeslagen of andere loonafhankelijke zaken.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat het mogelijk is om het budget te storten, zonder dat dit voor werknemers negatieve gevolgen heeft en dat het geld ook voor de volle 100 procent op hun leerrekening komt en gebruikt kan worden voor ontwikkeling.

Om verrassingen te voorkomen hebben cao-partijen nog een paar aanvullende vragen aan de Belastingdienst gesteld. Het streven is om de afspraak dit najaar actief te hebben.

De leerrekening zal later ingaan en ook de betaling van het budget, kan pas plaats vinden als de rekening klaar staat. Met werkgevers is daarom afgesproken, dat de datum, waarop de eerste betaling plaats vindt, gelijk is aan de datum waarop de leerrekening actief is. De vertraging wordt aan het einde van de afspraak hersteld. Dit betekend dat de looptijd van 5 jaar ingaat vanaf het moment waarop de leerrekening er is.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen