• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Levensmiddelenbedrijf

januari 2020

Cao Levensmiddelen

CNV heeft met de werkgevers bij de cao Levensmiddelenbedrijf een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij. FNV is geen partij bij dit onderhandelingsresultaat.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast ontvangen de werknemers in maart 2020 een eenmalige uitkering van 1,6 procent.

Minimale oproeptermijn

In de cao is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de oproeptermijn, genoemd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, in te korten. Voor erbijbaners en hulpkrachten wordt de oproep- en of intrekkingstermijn één dag in plaats van vier dagen. Voor de overige medewerkers geldt een oproep- en of intrekkingstermijn van vier dagen, tenzij werknemers onderling diensten wisselen of zelfstandig aanpassen of als er sprake is van roosterwijzigingen als gevolg van omstandigheden die de werkgever niet vooraf had kunnen weten.

Verder wordt de definitie van de hulpkracht/erbijbaner aangepast. Dit wordt in de nieuwe CAO omschreven als ‘iedere werknemer die in de regel niet meer dan 12 uur per week of 48 uur per loonperiode van vier weken dan wel 52 uur per maand werkzaam is’.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen